KKN taler/Lederens notater/Kristenfolket må ikke drømme seg bort til amerikanske Supreme Court, men vinne slaget om det norske rettssystemet

Kristenfolket må ikke drømme seg bort til amerikanske Supreme Court, men vinne slaget om det norske rettssystemet

Jan-Aage Torp
21. August 2018
Kristenfolket må ikke drømme seg bort til amerikanske Supreme Court, men vinne slaget om det norske rettssystemetJan-Aage Torp foran The Supreme Court i Washington DC i 2006 sammen med to herlige bønnekrigere fra Justice House of Prayer, Tiffany og Adam (foto: Bjarte Ystebø) Kristenfolket må ikke drømme seg bort til amerikanske Supreme Court, men vinne slaget om det norske rettssystemet

I 2006 skrev den skarpeste kniven i Norges juridiske skuff gjennom en mannsalder, professor dr. juris Carl August Fleischer, boken «Korrupsjonskultur, kameraderi og tillitssvikt i Norge» der han dokumenterer og avdekker hvor dyptgående korrupsjonen fungerer i «det politisk-korrekte Norge». Boken er forsøkt tiet ihjel, og dessverre er den utsolgt fra forlaget. 

Jeg har hatt gode samtaler med Dr. Fleischer.

I årene 1993 til 2006 var jeg ofte innom domstolene i USA, ikke minst på grunn av mine kontakter på øverste hylle av politikere og åndelige ledere i USA. Lou Engle, Pat Robertson, Jay Sekulow & Co lærte meg hvor viktig domstolene er. Jeg var på mange ideologiske drøftelser og bønnemøter i Washington DC. Jeg angrer ikke. Jeg lærte enormt.

Men da jeg leste Dr. Fleischers bok i 2006, ble min interesse flyttet over til Norge. Jeg skjønte at kampen her er enda viktigere, og mye mer krevende. Her er nemlig korrupsjonen innhyllet i dekkoperasjoner på høyt nivå! Og kristenfolket er ofte så innvevd i det selv at de vil ikke si noe....

Dessverre «stoppet» mye av mitt liv opp i tiden 2000-2010 på grunn av tragedier i mine omgivelser, og det er først fra 2011 at jeg i tiltagende grad har kunnet vie meg til den seierrike kampen i Norge og Europa.

Det er inspirerende og viktig at President Donald Trump er i ferd med å etablere amerikansk høyesterett, «The Supreme Court», som en instans for rettferdighet i USA.

Men vi bør bli mer opptatt av Norge og Europa! Kristenfolket må ikke drømme seg bort til amerikanske Supreme Court, men vinne slaget om det norske rettssystemet.

I Norges Høyesterett er rolleblandingene med samfunnets øvrige maktsentra bekymringsfulle. Dommerne har økonomiske interesser i selskaper som de samtidig skal bedømme og «dømme» i Høyesterett!

Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg har én dommer fra hver medlemsstat. For tiden er Norge uten en representant, fordi den norske dommeren, Høyesterettsdommer Erik Møse, måtte gå av to år før tiden.... Mye tyder på at EMD avdekket en uakseptabel dobbeltrolle.

Nå har Justisdepartementet i Norge nominert tre kandidater fra Norge. I høst skal Europarådet i Strasbourg forsøke å velge en av dem. Spørsmålet er: Kan noen av dem velges? Er de upartiske nok? Er de kjøpt og betalt av norske særinteresser? Er de representanter for «den norske samfunnsmodellen» - eller for rettferdigheten?

KKN er på hugget. Følg med!

 

Powered by Cornerstone