KKN taler/Lederens notater/Hareide & Bondevik: Er KrF ikke lenger et kristendemokratisk parti med europeisk tilsnitt?

Hareide & Bondevik: Er KrF ikke lenger et kristendemokratisk parti med europeisk tilsnitt?

Jan-Aage Torp
12. Oktober 2018
Hareide & Bondevik: Er KrF ikke lenger et kristendemokratisk parti med europeisk tilsnitt?Hareide & Bondevik (Foto: https://no.wikipedia.org)

Det er interessant å observere Knut Arlld Hareides høyrøstede kunngjøring av valget av venstresiden som de naturlige samarbeidspartier ved en eventuell regjeringsdeltagelse.

Hareide blir hyllet av Kjell Magne Bondevik.

Men her er det inntruffet en selvmotsigelse av fundamental art, og som media og synsere ikke har tenkt på, og neppe heller den nåværende og forhenværende partileder: Kjell Magne Bondevik har nemlig arbeidet langsiktig og målrettet for at Kristelig Folkeparti (KrF) skulle bli et kristendemokratisk parti på linje med CDU & Co i Europa. Av denne grunn har KrF skrotet bekjennelsesparagrafen m.m. for at partiet ikke skal være et smalt parti for særinteresser.

La meg minne om at alle kristendemokratiske partier i Europa definerer seg som sentrum-høyre.

Men nå er dette tydeligvis slutt for KrF i Norge. Hareide - hyllet av Bondevik - vil i regjering med venstresiden!

Selv har jeg deltatt av og til på Kristendemokratisk Forum, som er et underbruk av KrF. Neste gang jeg deltar der, da er jeg i villrede: Er dette nå blitt løsrevet fra KrF? Kanskje Kristendemokratisk Forum bør kobles til andre partier?

KrFs sjel i Norge er blitt kraftig rystet gjennom mange år, ikke minst under Hareides smilende lederskap.

Men KrF som et kristendemokratisk parti med europeisk tilsnitt er i ferd med å bli skrotet helt, av Hareide og Bondevik. KrFs sjelsliv er blitt spaltet.

Powered by Cornerstone