KKN taler/Lederens notater/Finansieringen av SEIERSTIDER for Ja til LIVET-kampen - Vi takker Hordalandsaksjonen for håndsrekningen!

Finansieringen av SEIERSTIDER for Ja til LIVET-kampen - Vi takker Hordalandsaksjonen for håndsrekningen!

Jan-Aage Torp
07. Juni 2018
Finansieringen av SEIERSTIDER for Ja til LIVET-kampen - Vi takker Hordalandsaksjonen for håndsrekningen!Banneret som kostet 5000 kroner dannet et mektig bakteppe for tusenvis av deltagende og forbipasserende mennesker som sang «Gud, signe vårt dyre Fedreland» på Eidsvolls Plass

Ja til LIVET-kampen har gått nedover som en kule gjennom mange år. Folkets initiativ forsvant, og i takt med dette forsvant også finansieringen.

Protest-prestene Børre Knudsen, Ludvig Nessa, Per Kørner & Co har holdt fanen høyt, men dessverre fattige og forrådt av Kirkens og legmannsbevegelsenes ledere.

Den årlige «Sørgemarsjen» fra Stortinget til Vår Frelsers Gravlund den 13. juni som de har holdt i mer enn 20 år, er en viktig markør i kampen mot fosterdrap. I ettertid vil dette bli stående som det (kanskje) klareste lys i mørket gjennom de 20 mørke årene som vi tror holder på å ta slutt. 

Biskop Per Lønning fortsatte ufortrødent gjennom sitt liv som en levende legende - og nå «taler han etter sin død».

«Folkeaksjonen for Livsrett og Menneskeverd» (FLM) stilnet i takt med sine ambisjoner om akseptabilitet, og valgte å svekke tydeligheten i budskapet. Etter hvert ble de fusjonert med «Pro Vita», og lenge har de hett  «Menneskeverd». Men vi har ikke gitt opp troen på at Menneskeverd kan gjenvinne fundamentene.

«Alternativ til Abort i Norge» (AAN) startet for å hjelpe mammaer og babyer så babyene kunne bli født. Nå heter de «Amathea», men oppdraget er fundamentalt endret.

Kristelig Folkeparti (KrF) ble symbolet på abortkampens nederlag. Nå har de kanskje kun noen gode intensjoner....

Folkets initiativ

På 1970-tallet oppsto folkets initiativ som Agderaksjonen, Hordalandsaksjonen og Nordlandsaksjonen - alle sammen med tillegget «mot fosterdrapsloven». Det var samvittighetsfulle menn og kvinner som spinket, sparte og ofret av sine midler for å støtte «abortprestene», og for å finansiere den aktive abortkampen gjennom f.eks. Marsj for LIVET som ble holdt i 1986.

Betydelige pengesummer er innsamlet, men siden Dr Ragnar Andersen på 1980-tallet var ansatt i et par år som «reise-prest», betalt av Hordalandsaksjonen i samarbeid med FLM for å mobilisere og tilrettelegge for abortkampen, har denne viktige muligheten neppe vært benyttet.

Blod, svette og tårer

Nå er tiden for å snu på dette. Om det finnes penger på banken i de fordums regionale folkets initiativ fra 1970-, 1980- og 1990-tallet, er NÅ tiden for å benytte disse pengene der hvor de trengs: FOR BARNET i MORS LIV! 

KKN tok - trolig på himmelsk kommando - et initiativ den 12. mai til vårt første Ja til LIVET-møte siden 1999, og møtet ble holdt på 40-års-dagen for den fatale abortloven av 30. mai 1978. Møtet ble en manifestasjon av alvoret ved at 600.000 ufødte babyer er blitt drept i mors liv, og samtidig jublet vi over barnet som en Guds gave. Møtet viste at Gud og kristenfolket vil dersom lederne vil.

På toppen av

Vi måtte dessverre begrense satsingen fordi KKN hadde ikke nok penger. Ja til LIVET-møtet kom på toppen av mange nye og fremgangsrike initiativ for KKN i 2018, så det var ikke lett å finne enda mer finansiering på kort varsel.

Nå har KKN kommet over de første hundre «støttepartnere» som gir 100 kroner hver i året, og veksten har begynt for alvor i folkebevegelsen. Samtidig har vi et knippe med nye og friske business-partnere og lederskikkelser i tradisjonelle og moderne kristne sammenhenger som gjerne spytter i. Takk og lov! Vi vet at Gud også taler til bemidlede kristne organisasjonsledere om å bli bidragsytere.

Vi arbeider visjonært og ufortrødent, uansett. Det er samme prinsippet som gjelder her: «Om disse tier, skal stenene rope». Vi følger samme kjøreregel som President George W. Bush i 2003: Vi er «EN KOALISJON AV DE VILLIGE». De andre kan vi ikke bruke tid på.

Banneret på 5 x 1 meter

Vi fant en eldre bror som ga 11.000 kroner for å betale for trykkingen av Svein-Magne Pedersens enestående hefte, «Mamma, la meg få leve!».

Men bare 4 1/2 timer før møtet skulle holdes, fikk vi de nødvendige 5000 kroner av Hordalandsaksjonen til å betale for vårt mektige banner på 5 x 1 meter. Vi takker Hordalandsaksjonen for denne gode håndsrekningen! Ikke overraskende fordi Hordalandsaksjonen er nært knyttet til avisen Norge Idag. Finn Jarle Sæle er leder for både avisen og vestlandsfylkets aksjon.

Banneret dannet et mektig bakteppe for tusenvis av deltagende og forbipasserende mennesker som sang «Gud, signe vårt dyre Fedreland» og «Ja, vi elsker dette landet» a cappella på Eidsvolls Plass, og som lyttet til glitrende, varmhjertede, alvorlige og opplysende appeller fra engasjerte kristenledere. Mange forbipasserende fortalte oss at deres AHA-opplevelse om abort på Eidsvolls Plass skyldtes banneret! Penger utretter ikke under, men penger trengs, og de finnes!

KKN har i løpet av de siste syv døgn produsert et nytt nettforum for Ja til LIVET, Norge! som vi lanserte iforgårs. Men dette fordrer penger - fra folkets initiativ.

Vi kan ikke tie. Blod, svette og tårer må til.

Nå er det tid for å kjempe. DET er SEIERSTIDER for Ja til LIVET-kampen i Norge og Europa!

Jeg tillater meg å legge inn linken her til vår nettside for å gi en gave til Ja til LIVET, Norge!

Powered by Cornerstone