KKN taler/Lederens notater/Avisen Dagens dobbeltmoralske forhold til begrepet «forfølgelse» i innland og utland

Avisen Dagens dobbeltmoralske forhold til begrepet «forfølgelse» i innland og utland

Jan-Aage Torp
27. Juli 2018
Avisen Dagens dobbeltmoralske forhold til begrepet «forfølgelse» i innland og utlandSkjermbilde fra avisen Dagen Avisen Dagens dobbeltmoralske forhold til begrepet «forfølgelse» i innland og utlandSkjermbilde fra avisen Norge Idag

Vi har tatt noen drabelige oppgjør med avisene Dagen og Vårt Land om begrepet «forfølgelse», og vi vet at vi holder på å endre virkelighetsoppfatningen i Kristen-Norge. Fakta taler tydelig.

Den 15. juni 2016 skrev jeg en artikkel i avisen Dagen som har utfordret tenkningen og debatten i Norge: «Dagen er «best på forfølgelse av kristne», men bare i utlandet?» Nå hånes og latterliggjøres vi i etermediene og i kristenpressen for at jeg har avdekket avisen Dagens dobbeltmoral, og denne tenkningen preger stadig flere leserinnlegg som har skjønt hvilken dobbeltmoral som finner sted.

Så avdekket jeg den 23. juli 2017 at Vårt Land endret syn på personforfølgelse da deres egen redaktør ble sjikanert. Tonen har vært mer dempet der i gården gjennom de siste 12 måneder....

For noen dager siden merket jeg meg en utmerket nyhetsrapport fra Kristelig Pressekontor om forfølgelse av pinsekirker og andre kirker i Rwanda, en nasjon jeg jobber mye i, og der jeg har sterke relasjoner med landets fremste ledere. Her melder KPK om forhold som etter min vurdering er «forfølgelse», og slik presenterer KPK det. Avisen Norge Idag presenterer nyheten under rubrikken «Forfølgelse» og avisen Dagen tagger den under taggen «forfulgte kristne».

Lignende ting som i Rwanda pågår daglig i Norge. Myndighetene innskrenker og vanskeliggjør arbeidet. Men er dette «forfølgelse»? Selvagt mener Selbekks Dagen & Co at det kun er å avdekke «usunne forhold i kristenheten»....

Her får vi enda et uttrykk for at Vebjørn Selbekk og avisen Dagen selekterer mellom «forfølgelse» og «forfulgte kristne» i Norge og i utlandet. Det som åpenbart er forfølgelse i Rwanda er også forfølgelse i Norge, kjære dobbeltmoralister!

 

Powered by Cornerstone