Katarzyna Jachimowicz, lege for livet

KKN Media
20. April 2018

En mild og beskjeden polsk kvinne har de siste tre årene stått opp for samvittighetsfriheten i Norge.

Katarzyna Jachimowicz har praktisert legeyrket siden 1993, først i hjemlandet Polen og siden 2008 i Norge.

Hun var fastlege i Sauherad kommune i Telemark fra 2011 til 2015.

Da ble hun oppsagt fordi hun nektet å være med på å sette inn prevensjonsmiddelet spiral, som sørger for at allerede befruktede egg stanses fra å utvikle seg videre og dermed kan anses som et abortfremmende middel.

Tingretten

Jachimowicz gikk til rettssak mot kommunen, der målet hennes var å få jobben tilbake og få erstatning for redusert inntekt etter oppsigelsen.

Det var første gang en leges rett til samvittighetsfrihet ble prøvd i en norsk rettssal. Dommen kunne fått store følger. Magnar Kleiven, generalsekretær i Norges Kristelige Legeforening, sa til Norge Idag at en dom i Jachimowicz' favør ville i praksis bety at fastlegeforskriften måtte endres. Da ville legene kunne få tilbake retten til samvittighetsfrihet i spørsmål som angår liv og død, en rett leger med Jachinowicz' overbevisning mistet etter reservasjonsdebatten i 2014. 

Etter at endringer i Fastlegeforskriften trådte i kraft 1. januar 2015, har regelverket vært praktisert slik at fastlegene ikke lenger har hatt mulighet til noen form for reservasjonsrett av samvittighetsgrunner.

Dessverre tapte Katarzyna i Tingretten i februar 2017.

Lagmannsretten

Men i november 2017 vant Katarzyna Jachimowicz i Lagmannsretten som fastslo at Sauherad kommune brøt den europeiske menneskerettighetskonvensjonen da de sa henne opp fra hennes stilling som fastlege.

Denne seieren kan komme til å medføre at Fastlegeforskriften må endres, slik at legenes rett til å følge sin samvittighet i spørsmål om liv og død igjen kan bli ivaretatt. 

Fastlegeforskriften må tolkes i tråd med menneskerettighetskonvensjonens artikkel 9, heter det i dommen.

«Det innebærer at en fastlege med et samvittighetsforbehold ikke kan miste hjemmelen kun fordi vedkommende reserverer seg mot å sette inn spiral dersom kommunen ikke kan påvise at dette konkret går ut over pasienters mulighet til å få satt inn spiral», heter det.

I tillegg viser de til at oppsigelsen er en uproporsjonal reaksjonsform, i og med at så mange som 30 prosent av landets fastleger ikke har kompetanse til å sette inn spiral, men likevel ikke blir sanksjonert med oppsigelse.

I dommen fra Tingretten var det lagt avgjørende vekt på at man mente Jachimowicz drev kvinnediskriminering, siden reservasjonen hennes kun rammer kvinnelige pasienter. Dette er flertallet i Lagmannsretten uenig i.

«Flertallet har noe vanskelig for å se at Jachimowicz´ samvittighetsforbehold, som riktignok kun får betydning for kvinner fordi det pr i dag kun er kvinner som får satt inn spiral, innebærer en diskriminering av kvinner», skriver de i dommen.

Høyesterett

Sauherad kommune anket imidlertid Lagmannsrettens dom til Høyesterett som den 15. mars meddelte Jachimowicz´ advokat Håkon Bleken at saken vil bli tatt opp i den høyeste instansen i det norske rettssystemet.

Saken kommer opp den 28. august 2018.

Katarzyna Jachimowicz er kampklar. Hvis hun taper i Høyesterett, da anker hun til den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg!

KKNs familievernpris 2018

Den 20. april 2018 ble Katarzyna Jachimowicz tildelt Familievernprisen for 2018 av Kristen Koalisjon Norge (KKN) under en direktesendt seremoni på TV Visjon Norge (se video nest-nederst på denne websiden). I begrunnelsen for pristildelingen heter det:

«Kristen Koalisjon Norge (KKN) tildeler Familievernprisen 2018 til Katarzyna Jachimowicz på grunn av hennes enestående mot og klarsyn i forhold til å forsvare livets ukrenkelighet fra unnfangelsen av.

Katarzyna Jachimowicz har ikke bøyd seg når hun har vært stilt overfor et stort press fra lokale og nasjonale myndigheter i Norge. Hun har vært villig til å ta kampen i rettsapparatet, både tingretten og lagmannsretten, og nå skal hun møte den norske stat i Norges Høyesterett. 

Katarzyna Jachimowicz har fastholdt den høyeste legeetikk i samsvar med den hippokratiske legeed:

«Jeg skal ikke gi noe dødelig legemiddel til noen eller gi råd om noe slikt. På samme måte skal jeg heller ikke gi noen kvinne fosterfordrivende middel. Jeg skal leve og utøve min kunst rent og fromt.»

Katarzyna Jachimowicz representerer det polske folk på en måte som inngir respekt og gjør Polen stolt. President Ronald Reagan sa om Polen: 

«Polen er verken øst eller vest. Polen er sentrum for europeisk sivilisasjon. Det har bidrattt sterkt til denne sivilisasjon. Den bidrar idag ved å være storartet uvillig til å bøye seg for undertrykkelsen. »

Vi tildeler herved Familievernprisen 2018 til Katarzyna Jachimowicz!»

Se prisseremonien her, og nederst se intervjuet med Dr. Katarzyna umiddelbart etter prisoverrekkelsen.

Powered by Cornerstone