Lederartikkel av Finn Jarle Sæle - Pastor Torp og Kristen Koalisjon Norge: Vil restarte Ja til livet med inspirasjon fra Europa

Brakte 40 Days for Life til Norge
Norge Idag, Finn Jarle Sæle
25. November 2022
Lederartikkel av Finn Jarle Sæle - Pastor Torp og Kristen Koalisjon Norge: Vil restarte Ja til livet med inspirasjon fra EuropaJan Aage Torp og hans kone Aina deler ut Familievernprisen til 40 days for Life, representert ved: Tomislav Cunovic fra Frankfurt, Pamela Delgado fra Bogotá og Robert Colquhoun fra London. Foto: Trine Overå Hansen

En unik samling foredrag og en sterk inspirasjon til å gjenopplive Ja til livet-kampen i Norge, gikk ut på tv-skjermen til det norske kristenfolk gjennom Visjon Norge.

Bevegelsen 40 Days for Life, en stillferdig bønne- og kjærlighetsaksjon som revolusjonerer abort-kampen både i Amerika og Europa, var invitert av pastor Jan-Aage Torp og Kristen Koalisjon Norge til møter i Oslo.

I Studio 28 var noen av Europas mest kjente navn, flere toppadvokater, på plass for å inspirere Norge til å beskytte barnet i mors liv – som i Polen som forkastet abortloven fra kommunisttiden.

40 Dager for livet til Norge

Fredag 18. og lørdag 19. november var merkedager da 40 Dager for livet kom til Studio 28 i Oslo – og til Norge. En ny fase er innledet for Ja til livet her til lands – som nå knytter seg til europeiske og amerikanske vinnere i abortkampen.

Advokater for livet, ikke minst fra Polens advokatforening Ora Bora, Ordo Iuris og 40 Days for Life vil også hjelpe oss i Norge.

Kristen Koalisjon Norges kontakter gir en helt ny inspirasjon i norsk abortkamp.

Det er herlig å vite at en ikke står alene i kampen. Sterke bevegelser som vinner i Europa og Amerika, vil gi oss kunnskap i kampen for den grunnleggende menneskerett som er retten til liv.

Vår judeokristne arv og syn på mennesket absolutte verdi, er utfordret av sterke krefter. Men den er verd å kjempe for.

Vi kan ikke la en uvitenskapelig forståelse av når du og jeg ble til, få ødelegge det som fedrene kjempet fram av prinsipper for liv og rettferdighet.

Ja til livet nådde sitt høydepunkt med marsjen 10. mai 1986. Siden var Ja til Livet-prestene Børre Knudsen, Per Kørner, Ludvig Nessa og andre barnets advokater og verge.

Ludvig Nessa holder fortsatt vitnesbyrdet levende i sine TV-sendinger og webformidling.

Internasjonale toppfolk fra Ja til livet-bevegelsen i Europa, blir av stor betydning som forsterkning i denne menneskerettskampen.

Powered by Cornerstone