2021: Paul Coleman (ADF International)

KKN Media
29. Juni 2021

Den offisielle video av Familievernprisen 2021 ved Kristen Koalisjon Norge (KKN) som ble foræret Paul Coleman, som representerer Alliance Defending Freedom (ADF International), i en seremoni i Den koptiske kirke av den hellige jomfru av Zeitoun i den østerrikske hovedstad Wien den 29. juni 2021.

TV-opptaket ble gjort av Ordo Iuris.

Høytideligheten ble gjennomført på engelsk.

Ekspertpanel:

Som en utvidelse av KKNs Familievernprisseremoni i Den koptiske kirke av den hellige jomfru av Zeitoun i den østerrikske hovedstad Wien den 29. juni 2021, inviterte KKNs formann Jan-Aage Torp de to fremste juridiske eksperter i den kristne kirke i Europa til å ha en informert samtale om den juridiske, politiske og åndelige kampen for familien i Europa.

De to eksperter er Paul Coleman, eksekutivdirektør for ADF International i Wien; og Jerzy Kwasniewski, president for Ordo Iuris-instituttet i Warsawa,

Hva er en advokats rolle?

Hva betyr det å ha mot til å forsvare menneskerettigheter idag?

Hvorfor trenger menneskelivet, friheten og familielivet forsvarere idag?

Disse og flere spørsmål ble adressert.

TV-opptaket ble produsert av Ordo Iuris.

Panelsamtalen ble gjennomført på engelsk.

Powered by Cornerstone