2019: Valeriu Ghilețchi

KKN Media
10. Mai 2019

Den høytidelige seremonien for utdelingen av Familievernprisen 2019 til Dr. Valeriu Ghilețchi, parlamentarisk visepresident av Republikken Moldova, fant sted på fredag i det rumenske parlamentet under nærvær av en rekke parlamentarikere.

Den rumenske parlamentariker Ben Oni Ardelean var verten, sammen med sine kollegaer Titus Corlatjan og Florica Chereches,  for seremonien i den eksklusive Titulescusalen, som ble ledet av KKNs formann Jan-Aage Torp.

«Del 1 og Del 2»

«Del 1» av utdelingen skjedde etter planen i direktesendingen på TV Visjon Norge på fredag  26. april, men Ghilețchi satt fast i Stockholm på grunn av SAS-pilotenes streik som stanset all flytrafikk til Oslo, og «del 2» ble derfor flyttet til Romanias parlament.

Valeriu Ghileţchi ble ledsaget av sin hustru Marina.

Gratulasjoner

Vinnerne av KKNs familievernpris i 2017, familien Marius & Ruth Bodnariu med alle seks barn, medvirket med gratulasjonstale og sang.

Det ble formidlet hilsninger fra vinnerne av 2018-prisen, Jerzy Kwasniewski, President for Ordo Iuris-instituttet i Polen samt den polsk-norske legen Katarzyna Jachimowicz. 

Fra Norge talte psykologspesialist Einar C. Salvesen og gratulerte Ghilețchi på vegne av 250 fagfolk som underskrev Bekymringsmeldingen om barnevernet til Barne- og likestillingsministeren i 2015.

Begrunnelsen

Prisen er en plakett med portrett av den lidende Kristus, malt av den anerkjente kunstneren fra Telemark, Reidar Kolbrek.

I begrunnelsen for prisen skriver KKN: 

«Kristen Koalisjon Norge (KKN) tildeler Familievernprisen 2019 til Valeriu Ghilețchi, på grunn av hans ekstraordinære og eksemplariske rolle som en politiker som under sitt internasjonale og nasjonale politiske liv siden 1998 har anvendt sin faste kristne overbevisning og verdier, og overført dem til språk og strategier som er gjenkjennelige og akseptert av politiske ledere i Europa. Han har stått opp for religiøs frihet, familieverdier, og livets ukrenkelighet fra unnfangelsen og til naturlig død i flere debatter og prosesser i Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) samt i parlamentet for Republikken Moldova.

Politisk er Valeriu Ghilețchi en håndverker av ideologiske og politiske uttalelser og beslutninger, noe som har ført til hans rolle som rapportør for flere PACE-granskninger. Hans begavelse i disse  prosesser gjør ham til en rollemodell for politikere i Europa.

Han har også tjenestegjort i PACE som Formann for Komiteen for valg av dommere til Den europeiske menneskerettsdomstolen.

Valeriu Ghilețchi representerer en liten og økonomisk sett underprivilegert europeisk nasjon, Moldova, hvilket gjør hans internasjonale politiske prestasjoner bemerkelsesverdige. Dette indikerer også den nye rolle som Republikken Moldova har som en ideologisk leder i utviklingen av Europas institusjoner.

Ghilețchis arbeid som den offisielle rapportør for PACE i 2016-2018 ledet til en majoritetsbeslutning i PACE den 28. juni 2018: «Å finne balansen mellom barnets beste og behovet for å holde familier sammen». Denne resolusjonen var basert på Bodnariu-saken i Norge, og setter standarden for barnevern over hele Europa samt for Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Ghilețchi er en anerkjent baptistpastor i Moldova og tidligere President for Den europeiske baptistføderasjonen (EBF).»

Powered by Cornerstone