Barnevernet/Høyesterettsadvokat Per Danielsen: Barnevernet

Høyesterettsadvokat Per Danielsen: Barnevernet

KKN Media
16. November 2020

Høyesterettsadvokat Per Danielsen er igjen Jan-Aages gjest og snakker denne gangen om barnevernet, som han mener mangler forståelse for at det tryggeste sted for barns oppvekst er i sin egen familie. Han understreker at selv om familierammen står sentralt i kristendommen, så bør likevel alle livsanskuelser støtte at familietilhørigheten er til barnets beste. Å omplassere barn til fosterhjem og institusjoner må kun skje i helt ekstreme tilfeller.

Danielsen er opptatt av at barnevernsansatte ofte er uerfarne og helt unge mennesker, og at de er styrt av feilaktige psykologiske teorier. 

Han gleder seg over gjentatte dommer mot norsk barnevern i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg, og han mener at barnevernet må bli reformert. Blant annet bør Fylkesnemndene for barnevernsaker bli avskaffet, og de første avgjørelser bør tas av tingrettene.

Powered by Cornerstone