Barnevernet/John Alvheims 10 bud til dem som kommer i søkelyset til Barnevernet

John Alvheims 10 bud til dem som kommer i søkelyset til Barnevernet

KKN Media
03. August 2016
John Alvheims 10 bud til dem som kommer i søkelyset til Barnevernet

John Alvheim forfattet "10 bud til dem som kommer i søkelyset til Barnevernet". Bemerkelsesverdig av lederen for Stortingets sosialkomite. Budene har økende aktualitet idag.

John Alvheims 10 bud til dem som kommer i søkelyset til Barnevernet

John Alvheim (1930-2005) var leder for Stortingets sosialkomite i 1997-2005, og var utvilsomt ansett som den mest troverdige sosialpolitiker i vårt land, på tvers av parti-skillelinjene. Han var særskilt kjent for sin kamp for de eldre og advarsler mot Barnevernets overgrep. Etter hans død har politikere foretrukket å «glemme» hans advarsier mot Barnevernet, som ble enda mer radikalt i ideologi og metodikk i 2012, takket vært beslutninger i Barne- og likestillingsdepartementet. Den nåværende barne- og likestillingsminister, Solveig Horne, står imot alt som Alvheim sto for.

John Alvheim var en tydelig etterfølger av Kristus. Jeg var privilegert som fikk jobbe med ham ved flere anledninger i familiespørsmål. Vi samtalte ofte om ekteskap, familie, homofili, abort, og barnevernet. Alvheim hadde vært aktiv i Kristelig Folkeparti på 1970-tallet, men så ble han skilt og gjengift, og han følte seg i praksis utstøtt av Kristelig Folkeparti. Det ble min oppgave å føre samtaler med ham på vegne av kristne bevegelser jeg representerte, fordi allerede på 1990-tallet var jeg nok den eneste som åpenlyst ikke utelukket kristne som var blitt skilt og gjengiftet.

Her er John Alvheims 10 bud for dem som kommer i søkelyset til Barnevernet:

  1. Hold kjeft, alt du sier kommer til å brukes mot deg.
  2. Ta straks kontakt med advokat.
  3. Skaff deg psykolog selv om du er frisk – du kan få behov for det.
  4. Ta ikke imot hjelp, det blir tolket som at du ikke klarer deg selv.
  5. Ta ikke imot tilbud om mødrehjem. Det er ikke en hjelpeinstitusjon, men en overvåkingssentral.
  6. Forlang skriftlig motivering til alle beslutninger som du utsettes for.
  7. Påklag alle beslutninger.
  8. Ta ikke imot plassering i fosterhjem. Du får ikke barnet tilbake.
  9. Husk at når barnevernet prater om hjelpetiltak, så mener de som regel omsorgsovertagelse eller overvåking.
  10. Behøver du hjelp, bruk venner og slektninger – eller klar deg selv.
Powered by Cornerstone