Barnevernet/Einar C. Salvesen - psykolog for barn og foreldre i barnevernets søkelys (2)

Einar C. Salvesen - psykolog for barn og foreldre i barnevernets søkelys (2)

KKN Media
23. November 2020

Einar Columbus Salvesen er gjest hos Jan-Aage i to episoder der fokus er kampen for barn og foreldre som er kommet i barnevernets søkelys.

Salvesen er klinisk psykolog og organisasjonspsykolog, og har mange års erfariing som psykolog i spesialisthelsetjenesten.

I denne andre episoden beskriver han maktstrukturene i barnevernet, og hevder at medarbeidere ofte ikke rekrutteres utfra deres personlig egnethet. Han etterlyser ydmykhet fra Staten, noe som han opplevde mye mer av på 1990-tallet.

Salvesen påpeker misbruk av psykologisk teori, og utfordrer her dyktige fagpsykologer som Magne Raundalen og Willy-Tore Mørch som har muligheter til å bringe nødvendig korreksjon.

Einar Salvesen sier at systemet skaper en del alvorlige tilfeller av «foreldrefiendtlighet» hos barna, og han gleder seg over at Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg har tatt et oppgjør med «irreversible samværsordninger» som har hindret tilbakeføring av barn til sine foreldre.

Jan-Aage går igjennom med Columbus John Alvheims 10 bud for de som kommer i barnevernets søkelys 

Powered by Cornerstone