Barnevernet/Psykologspesialist Einar Salvesen: Barnevernets ansatte og fosterforeldre har ansvar

Psykologspesialist Einar Salvesen: Barnevernets ansatte og fosterforeldre har ansvar

KKN Media
22. Mars 2021

Pastor Torp spør psykologspesialist Einar Columbus Salvesen hvilket ansvar barnevernsarbeidere har for de overgrep som Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg dømmer Norge for i vår tid?

Torp spør også hvilket ansvar fosterforeldre og beredskapsforeldre har når de åpner sitt hjem for å ta imot barn som ofte urettmessig er blitt tatt fra sitt eget hjem.

Salvesen understreker at dette er viktige spørsmål fordi barnevernet har enorm makt, endog med Politiets hjelp. Barnevernet intervenerer i familier endog når grunnlaget er svært spekulativt. Han mener at barnevernet ofte mangler både medmenneskelig og faglig kompetanse. Han mener at barnevernet vil la være å ta mange av sine feilslåtte avgjørelser om de ansatte får ansvar innfor loven.

- Det er systempsykopati - hele veien opp til statsministeren! hevder psykologspesialisten.

Salvesen mener ikke at alle barnevernsansatte er udugelige, men at systemet kan gjøre dem udugelige.

Han opplever tre totalitære instanser - helsetilsynet, tvangspsykiatrien og barnevernet - som har veldig mye makt, der sunn fornuft og moralsk forståelse har gått tapt.

Powered by Cornerstone