Aktuelt/- Problematisk at Vårt Lands redaktører ikke stiller opp hos Pastor Torp

- Problematisk at Vårt Lands redaktører ikke stiller opp hos Pastor Torp

KKN Media
10. April 2021
- Problematisk at Vårt Lands redaktører ikke stiller opp hos Pastor TorpJan-Aage Torp og Vebjørn Selbekk

Pastor Jan-Aage Torp inviterte i forrige måned tre redaktører til å medvirke i sitt talkshow, Innsikt med Pastor Torp, om den offentlige produksjonsstøtten til mediebedrifter. I dette programmet medvirket også stortingsrepresentant Himanshu Gulati og pastor Karl-Axel Mentzoni med innspill om media.

Redaktørene Lerø og Selbekk

Sjefredaktør Magne Lerø i ledelsesavisen Dagens Perspektiv stilte engasjert opp til en drøftelse av pressestøtten, og ga et åpenhjertig innblikk i hans egen tenkning. Lerø var for noen år siden også direktør i avisen Vårt Land.

Sjefredaktør Vebjørn Selbekk, som i de fire-fem siste årene har hatt et anstrengt saksforhold til Jan-Aage Torp, stilte likevel opp til en positiv drøfting, som endog gikk langt utover den avtalte tiden.

Men Vårt Land...

Men redaktør Alf Gjøsund i avisen Vårt Land sa nei da Torps medarbeider kontaktet ham for å samtale om Vårt Lands TV-planer. Her hadde Jan-Aage avtalt med Jan Hanvold om å stille opp til et separat intervju i det samme programmet, for å belyse ulike aktører på det kristelige TV-markedet.

Men først ville Gjøsund vite «om han (Torp) definerer seg som journalist eller om han er aktivist». I neste email skrev han: «Min vurdering er at Jan-Aage Torp har vært såpass mye i konflikt med Vårt Land at han mangler den nødvendige objektiviteten som kreves av en journalist som skal dekke et tiltak fra dette mediehuset.»

Overtramp

Torp har to ganger de siste fem årene klaget Vårt Land inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) for brudd på medienes egen Vær Varsom-plakat. Kona til Vårt Lands sjefredaktør Bjørn Kristoffer Bore er nestleder i PFU, og klagene er blitt avvist.

Men i 2019 valgte Torp å kontakte Bore direkte, uten å gå veien om PFU, i en sak der overtrampet var enda mer graverende, og da valgte Vårt Land å beklage sitt presseetiske overtramp, og Torp fikk skrive en selvvalgt artikkel.

Human-Etisk kritikk

Da Jan-Aage Torps nye TV-program Hovedstaden med Pastor Torp hadde premiere på TV Visjon Norge i mars 2020, valgte Vårt Land å rette en kraftig advarsel mot å medvirke hos Pastor Torp på Jan Hanvolds kanal. Kritikken ble målbåret av pressesjefen i Human-Etisk Forbund, Jens Brun-Pedersen, som brøt med Pinsebevegelsen i ungdomsårene. Advarselen ble rettet til Torps første gjest, sjefredaktør Trine Eilertsen i Aftenposten, som ikke lot seg affisere av verken kritikken eller advarselen. Se programmet her: 

- Problematisk at Vårt Lands redaktører ikke stiller opp hos Pastor TorpAina Torp

Fru Torp

Aina Torp, som er Jan-Aages kone, skrev et leserinnlegg til Vårt Land i 2020 som ble refusert uten relevant begrunnelse av redaktør Alf Gjøsund, til tross for at hennes innlegg var sakssvarende og med sedvanlig seriøsitet. Mens angrepene på Jan-Aage og Oslokirken, der Aina Torp er pastor, ble fremført uten motsvar i Vårt Lands spalter.

«Problematisk»

I Innsikt den 12. mars kommenterer Dagens sjefredaktør Vebjørn Selbekk at Vårt Lands redaktører ikke vil stille opp i Torps program: - Det er meget problematisk at en redaktør ikke vil stille opp overfor folk som vi selv forventer skal stille opp hos oss, sa den sindige Selbekk. Se videosnutten her: 

Redaktørforeningen?

Torp sier til KKN Media at han finner det høyst besynderlig at Vårt Land ikke vil samtale med ham, mens Selbekk med mye av det samme utgangspunktet stiller opp med glede.

- Den eneste konflikten jeg har med Vårt Land er deres gjentatte medieetiske overtramp, samt en vedvarende ensidighet når de først nevner oss, sier pastoren.

Torp fortsetter: - At Selbekk stiller opp, sier kanskje noe om at Dagen ikke opplever meg som en brysom konkurrent, men som en reell aktør i samfunnsdebatten. Etter min vurdering bør Redaktørforeningen vurdere om Vårt Lands redaktører oppfyller kravene til å kunne lede en mediebedrift som mottar betydelige økonomiske tilskudd. Det fordrer vel at redaktøren har et mer edruelig forhold til andre aktører? spør Torp, som mener at politikerne bør stille krav til en mediebedrift med omfattende offentlig pressestøtte.

 

Powered by Cornerstone