Aktuelt/En norsk mor søker asyl i Polen

En norsk mor søker asyl i Polen

Polens utenriksminister Jacek Czaputowicz avgjør - Første norske asylant i Europa siden 2. verdenskrig
15. Februar 2018
En norsk mor søker asyl i PolenSilje Garmo på den polske tv-kanalen «Telewizji Republika» igår (skjermfoto)

Sakene mot Barnevernet har i de siste par årene nådd et nytt nivå idet flere nordmenn rømmer landet for å trygge sine famiier.

Silje Garmo (37), mamma til to jenter (12 og 1), søkte ifjor asyl i Polen etter et fem-år-langt mareritt som involverer Barnevernet, Politiet og andre mektige samfunnsaktører i Norge. Hennes asylsak kan bli avgjort senere denne måneden av den polske utenriksministeren.

Silje Garmo var igår gjest på nasjonalt tv i Polen, oversatt av den polske journalisten som bor i Oslo, Henryk Malinowski. Se youtube-videoen ovenfor. I programmet snakker en medarbeider i Barnevernet anonymt om ulovlig praksis som pågår innenfor den fryktede organisasjonen.)

Siljes sak er blitt gransket av den anerkjente psykolog-spesialisten i Oslo, Einar C. Salvesen, og av psykolog Joar Tranøy, så vel som av hennes kirkeledere i Oslo, og anbefalingen er at Barnevernet har ikke grunnlag for å frata henne den 13 måneder gamle babyen Eira. Silje Garmo er en kompetent mamma for begge jenter..

De ledende polske advokater i Ordo Iuris, den juridiske tenketanken i Warsawa, har gransket i Polen og Norge den juridiske basis for hennes saker, og har konkludert med at juridisk er det ikke grunnlag overhodet for å frata henne barna.

Både Forente Nasjoners konvensjon for barnets rettigheter og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen gir retten til respekt for ens familieliv. Både polsk og norsk lov er underordnet internasjonal lov i slike henseender, hevder Ordo Iuris-advokater som Kristen Koalisjon Norge (KKN) har intervjuet. Derfor anbefaler Ordo Iuris at Silje Garmo og hennes døtre blir innvilget asyl i Polen.

Powered by Cornerstone