Aktuelt/Psykolog-spesialist Einar C. Salvesen støtter at Polen gir asyl til Silje Garmo: - Barnevernets håndtering har ikke vært til barnets beste

Psykolog-spesialist Einar C. Salvesen støtter at Polen gir asyl til Silje Garmo: - Barnevernets håndtering har ikke vært til barnets beste

06. Mars 2018
Psykolog-spesialist Einar C. Salvesen støtter at Polen gir asyl til Silje Garmo: - Barnevernets håndtering har ikke vært til barnets besteEinar C. Salvesen i samtale med Jan-Aage Torp (til venstre) i Restoration Oslo-kapellet

- Jeg håper virkelig at Polens utenriksminister Jacek Czaputowicz innvilger asylsøknaden til Silje Garmo og hennes 14 måneder gamle datter Eira, uttaler psykolog-spesialist Einar C. Salvesen i en samtale med Kristen Koalisjon Norge (KKN).

Psykolog-spesialist Einar C. Salvesen støtter at Polen gir asyl til Silje Garmo: - Barnevernets håndtering har ikke vært til barnets besteSilje på TVPolen

Etter at de anerkjente norske psykologene Salvesen og Joar Tranøy begge har fulgt Silje og Eira Garmo tett i et år, og den tungtveiende juridiske tenketanken Ordo Iuris i Warsawa har gransket saken rundt Silje Garmos asylsøknad til Polen, har det polske Utenriksembedet anbefalt at utenriksminister Czaputowicz. innvilger søknaden, som vekker oppmerksomhet i Polen med store mediaoppslag flere ganger i uken, mens i Norge blir hennes navn anonymisert «av hensyn til personvernet», noe Silje Garmo på ingen måte er opptatt av. Hun står frem med fullt navn og fotografier i polske tv-programmer og aviser. KKN er den eneste organisasjon med media-kraft i Norge som skriver åpent om saken. Ingen kristne dagsaviser omtaler saken.

- Jeg har fulgt tett hennes sak overfor barnevernet i Norge siden hennes baby var nyfødt. Hennes lege henviste henne til behandling og rådgivning av meg i egenskap av psykolog i spesialisthelsetjenesten, og jeg har samarbeidet med psykolog Joar Tranøy om dette. 

- Med utgangspunkt i at Silje ikke lenger hadde tillit til barnevernets utredere, og at tillit er en helt sentral faktor når man skal utrede de forhold det her er snakk om, skisserte jeg for barnevernet flere løsninger: En løsning dreiet seg om at Silje skulle få være med på å bestemme oppnevnelse av fagperson som skulle utrede henne, En annen løsning var at det i tillegg til barnevernets utreder, som hun altså ikke hadde tilllit til, kom inn en fagperson hun hadde tillit til og som også barnevernet måtte kunne akseptere. 

I en bekymringsmelding til barnevernet den 7. juni 2017 skrev Salvesen:

«Jeg har siden kontaktet Frogner barnevern diverse ganger grunnet bekymring for den situasjonen som mor og barn befinner seg i pr. dags dato. 
 Jeg har anført flere ganger ovenfor barnevernet at denne saken kan løses dersom barnevernet vil samarbeide rundt gode løsninger som alle parter kan enes om. Jeg har anført at mor er villig til å bli utredet dersom forholdene legges til rette for dette, videre har jeg skissert hvorledes dette kan løses rent praktisk. Barnevernet har ikke respondert. 

Mor lever pr i dag, naturlig nok, under et stort press og frykt grunnet barnevernets håndtering av denne saken. Dette er til stor bekymring og undertegnede har ingen forståelse for at barnevernet setter mor og barn i den situasjonen de nå gjør. Dette er helt unødvendig og kan vanskelig forståes som, i beste fall, en  mangel på smidighet og dømmekraft fra barnevernets side.  

Barnevernets håndtering er uansett ikke til barnets beste, og det må være det som veier tyngst i denne saken.»

I svaret til Salvesen dagen etter, den 8. juni 2017, viser Frogner barneverntjeneste ingen imøtekommenhet og skriver isteden:

«...du og psykolog Tranøy (må) respektere den jobben Frogner barneverntjeneste gjør med tanke på at vi ønsker at mor tar til seg veiledning og observasjoner på Aline familiesenter.

Per dags dato har Frogner barneverntjeneste fremmet en omsorgsovertakelse, jf§ 4-12.»

Silje og baby Eira flyktet til Polen der asylsøknaden ble fremmet den 31. august.

Avgjørelsen fra utenriksminister Jacek Czaputowicz ventes snart.

Powered by Cornerstone