Aktuelt/Polens Utlendingsembede: - Silje Garmo bør gis asyl

Polens Utlendingsembede: - Silje Garmo bør gis asyl

16. Februar 2018

(Fra den polske dagsavisen «Nasz Dziennik» den 16. februar 2018)

Polens Utlendingsembede: - Silje Garmo bør gis asylJerzy Kwaśniewski (arkivfoto)

Polens Utlendingsembede har besluttet at den norske Silje Garmo fortjener juridisk beskyttelse av Republikken Polen.

- Dette betyr ikke at asyl er bitt invilget.  Samtykke fta Utenriksdepartementet er fortsatt nødvendig, sier advokat i Ordo Iuris-instituttet, Jerzy Kwaśniewski. Ordo Iuris representerer den romersk-katolske kirken i Polen og er toneangivende i landets utvikling gjennom de siste årene for å fremme tradisjonelle familieverdier.

Søkte asyl i 2017

Silje Garmo søkte om asyl i Polen i august ifjor fordi hun står i fare for å miste sin 1-årige datter til Barnevernet. Utlendingsembedet fattet interesse for hennes sak fordi hun mistet sin datter basert på beskyldninger om at hun misbrukte smertestillende medikamenter, og hun ble også beskyldt for å føre en «kaotisk livsstil».

Ifjor ble hennes 12-årige datter tatt fra henne som resultat av anklager fra jentas far. Idet hun fryktet for å miste også sitt andre barn, bestemte den norske kvinnen seg for å forlate sitt etniske hjemland for å leve i Polen. 

Menneskerettigheter

I tråd med anbefalingen fra Ordo Iuris-instituttets advokat, Jerzy Kwaśniewski, besluttet Utlendingsembedet at Silje Garmo «fortjener den juridiske beskyttelse av Republikken Polen idet det ville krenke hennes grunnleggende menneskerettigheter som omfatter beskyttelse av hennes familieliv, om hun måtte vende tilbake til sitt hjemland».

«Derfor er det gode beveggrunner for å innvilge henne asyl», hevder Utlendingsembedet.

- Vi venter nå på beslutningen fra Utenriksministeren om hvorvidt det er i Republikkens interesse å innvilge en slik beskyttelse, sier Kwaśniewski.

Beslutningen om å innvilge asyl blir utferdiget når to vilkår blir tilfredsstilt samtidig: Utlendingen trenger beslyttelse, og det må være viktig for Republikken Polen. Dernest må overhodet for Utenriksdepartementet være enig. Søknadsprosessen kan ta opptil seks måneder.

Barnet og familien

Kwaśniewski sier med ettertrykk: - Det er i Republikken Polens interesse å passe på barnets beste, å ha omsorg for familiens selvstyre, og beskytte familielivet, selv om de er utlendinger men som har søkt om beskyttelse i Polen.

- Vi påpeker at verdier som beskyttelse av familielivet og barnets rett til oppfostring ved en naturlig, biologisk foreldre er grunnlovsbaserte verdier, sier Kwaśniewski.

Pressetalsmann

Pressetalsmann i Utlendingsembedet Jakub Dudziak uttaler at saker som er relatert til å innvilge asyl, utføres i henhold til administrative prosesser og vernes av beskyttelse av personlige data og partenes privatliv, Derfor vil ikke Utlendingsembedet «kommentere de individuelle omstendigheter i sakene som blir ført». «Jeg kan bare informere om at prosessene er i gang», legger Dudziak til overfor avisen «Nasz Dziennik».

Polens Utlendingsembede: - Silje Garmo bør gis asyl
Powered by Cornerstone