Aktuelt/– Det pågår mye i Israel nå som vi nordmenn ikke har tatt innover oss

– Det pågår mye i Israel nå som vi nordmenn ikke har tatt innover oss

Arrangerer Israelsseminar med Cornelis Kant og Andrew Tucker som hovedtalere i Oslo 23-25. oktober
Norge Idag, Ingvill Mydland
10. August 2023
– Det pågår mye i Israel nå som vi nordmenn ikke har tatt innover ossAVHOLDER SEMINAR: Cornelis Kant (til venstre) og Jan-Aage Torp i Knesset i Israel i vår. Foto: Oslokirken

Det sier Jan-Aage Torp, som nevner Abrahamavtalene og nye allianser som Israel er i ferd med å danne - uten at overveldende mange har fått det med seg her hjemme på berget. Det vil Torp gjøre noe med. I oktober holder han seminar tre dager til ende, i lokalene til Israelsbastionen i Pinsebevegelsen, Evangeliesalen Berøa på Grünerløkka i Oslo.

— Aina og jeg får frysninger av begeistring og takknemlighet for at Herren har plassert oss midt i et oppdrag for Israel i Norge og Europa i denne tid, sier Jan-Aage Torp til Norge IDAG.
Det er allerede kommet henvendelser fra flere europeiske land i forbindelse med arrangementet som arrangeres i oktober, og de siste dagene er de første påmeldingene kommet fra USA.
Også fra norske pastorer er påmeldingene begynt å strømme inn de siste dagene.
— Denne satsingen er en hovednøkkel for gjennombrudd i Norge for Israel. Mye tyder på at vårt Israelsseminar blir en åndelig markør i Norge, Europa og internasjonalt i denne endens tid, sier Torp.

Israelsseminar

Han er opptatt av å få tent en vinkling på det gamle gode budskapet om å stå opp for Israel, på en måte som ryster litt i det bestående, og som kan være med og forskyve hele feltet.
— Vi trenger å få brakt inn en ny vinkling på det gamle budskapet, så vi får snudd litt av den defensive holdningen i forholdet til Israel. Det er en utvikling i Midt-Østen som pågår nå, som vi i Norden ikke har tatt innover oss. Blant annet gjelder det Abraham-avtalene, som gjør at hele tyngdepunktet er forskjøvet internasjonalt. Slik har det vært fire-fem år nå, presiserer Torp.

Nye avtaler

Abraham-avtalene er en serie med foreløpig fire avtaler som normaliserer forbindelsene mellom Israel og fire sunni-muslimske land.
Gjennom disse avtalene, har Israel inngått normaliserings-avtaler med Sudan, med Bharain, De Forente Arabiske Emirater og Marokko.
— I tillegg er India blitt en veldig sterk aktør, som verdens mest folkerike nasjon. India passerte Kina i antall innbyggere i juni, og har veldig tette og gode relasjoner med Israel. Verre er det med Norge som nasjon, vi spiller knapt noen rolle politisk i dag, og det har jeg også fått bekreftet fra israelsk statssekretær jeg var i møte med. Våre løsninger utfra Oslo-avtalen er ikke med i bildet i dag i forhold til den virkelige utviklingen i Israel, men jeg håper vi kan være med og bidra til at Norge igjen kommer på banen gjennom dette seminaret i oktober som gjør at vi får en mer offensiv vinkling utfra den styrken Israel har internasjonalt og i Midt-Østen, påpeker Torp.

Han understreker at også Kina får en mer og mer positiv relasjon med Israel. Så sent som 10. august opphevet landet forbudet mot at grupper av kinesere drar til israel.
Alt dette og mer til er tema for seminaret, der det også blir paneldebatt der blant annet redaktøren Felicia Ferreira i svenske avisen Dagen bidrar. Også leder av Israels venner på Stortinget, Himanshu Gulati (FrP), deltar under seminaret.

Internasjonale gjestetalere

Gjestetaler Cornelis Kant, direktør for Christians for Israel International (C4I), Europas største pro-Israel organisasjon, basert i Nijkerk, Nederland, og som arbeider i 42 nasjoner på flere kontinenter.
Kant var i mange år prest i den reformerte kirke i Nederland, før han tok over lederskapet for C4I i 2018.
Han var en av hovedtalerne på Norge IDAGs sommerkonferanse på Bildøy Bibelskole.
Også den verdensledende folkerettsforfatteren, Andrew Tucker, kommer til Israelsseminaret. Tucker har vært medforfatter til den beste internasjonale bok om folkeretten, og var også gjestetaler på Bildøy i juni.

Andrew Tucker er leder for Haag-initiativet og leder tenketanken Thinc. Han går grundig inn på folkeretten i boken «Prosessen mot Israel, hvordan folkeretten brukes til å delegitimere Israel» (2018) – og falske påstander om «okkupasjon».
Påmeldingen til seminaret er åpnet, og Torp oppfordrer folk til å tegne seg tidlig for å få plass på arrangementet i Oslo 23.-25. oktober.

Powered by Cornerstone