Aktuelt/– Vil endre narrativet om Israel

– Vil endre narrativet om Israel

Jan-Aage Torp om KKNs Israelsseminar i høst
Norge Idag
31. August 2023
– Vil endre narrativet om IsraelKKNs formann, Pastor Jan-Aage Torp (Foto: Oslokirken) – Vil endre narrativet om IsraelKKN: Folkerettseksperten Andrew Tucker kommer til KKNs arrangement i Oslo i oktober. Foto: Eli Bondlid

SAMFUNN: – Israelseminaret som Kristen Koalisjon Norge (KKN) arrangerer
i Oslo 23.-25. oktober får daglige påmeldinger av ledere fra alle landsdeler i Norge. Det er også påmeldinger fra skandinaviske og europeiske nasjoner, samt fra så fjerntliggende steder som USAs vestkyst og Islamabad i Pakistan. De kommer ens ærend til Oslo kun for å delta i Israelsemi- naret, forteller Oslokirkens pastor Jan-Aage Torp begeistret.

Sammen med sin kone Aina inviterer Jan-Aage Torp til Israelseminar i lokalene til Evangeliesalen Berøa i Oslo.

– Hva er formålet med Israelseminaret?
– Vi bør innse at alt som har skjedd av godt Israelarbeid i Norge av høyprofilerte Israelorganisasjoner gjennom de siste 40 årene ikke har forhindret at vårt land regnes i dag som et av de mest anti- semittiske land i Europa. Vi må finne strategier og kom- munikasjonsmåter som snur narrativet og kommunikasjonen, mener Torp som er formann for KKN.

– Blant annet må vi kommunisere at å stå opp imot jødehatet er først og fremst et menneskerettsspørsmål, ikke bare om landrettigheter og Jerusalems status. Den anerkjente mediapersonligheten Brooke Goldstein, som er USAs fremste jurist for jødenes rettigheter, har startet en bevegelse som kalles «Avslutt jødehatet»: Og hun får bred aksept for at jødehatet er et anslag imot menneskerettighetene. Dette vil vi ha fokus på i Israelse- minaret, forteller Jan-Aage Torp, og fortsetter:

– Da Donald Trump og Benjamin Netanyahu lanserte Abrahamavtalene før pandemien, forandret det hele situasjonen for Israel og Midtøsten. Norge og Europa ble «tatt på sengen». Men det må ikke stoppe med Abrahamavtalene. Det er behov for nytenkning og nye strategier som kan styrke Israel.

Jan-Aage Torp vil også ha et fokus på nye realiteter i verden i dag:

– Vi må erkjenne at vi står overfor en potensielt ny verdensorden der BRICS-landene (Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika) vil bli fordoblet i folketall, og der behovet for en ny verdensor- den kommer i stadig sterkere fokus.

– BRICS-landene har nå mer enn 2/3 av jordens befolkning, og de krever å bli tatt på alvor. India som verdens mest folkerike land er ikke engang med i FNs sikkerhetsråd. Hvordan kan vi som Israelvenner bidra, så Israel og Jerusalem kan styrke sin posisjon frem- for å bli svekket når kanskje Balfourerklæringen, San Remo-avtalene og Folkeforbundet ikke lenger danner normen for 2/3 av jordens befolkning? spør Torp og legger til:

– Holdningen i India og Kina er at den eksisterende verdensorden bygger på urettferdige ordninger som Storbritannia og andre av Vestens land tilrev seg urettmessig under slavetiden.

– Under Israelseminaret vil vi stille spørsmålet om hvorfor det er så vanskelig å snakke om Israel i Norge og Vesten i dag, uten at det utløser aggresjon og jødehat. Vi må bidra til å snu narra- tiven om Israel og hvordan jødestaten og jødefolket blir formidlet i mediene. Vi vil også se på sammenhengen mellom hendelser i Israel og antisemittiske tendenser og hendelser rettet mot jøder utenfor Israel.

Torp er glad for at hovedtalerne på Israelseminaret er verdensledende på sine felt: – Jeg har kjent juristen Andrew Tucker i 10 år gjennom en rekke arrangementer i Brussel, og han er i fremste rekke i forståelsen av Israels folkerettslige stilling. Og i det siste året er jeg blitt kjent med Cornelis Kant gjennom våre felles styreoppgaver i Israel Allies Foundation i Jerusalem.

– Det er ingen bedre enn Kant til å presentere de klassiske sannheter om jødefolkets landløfter og særskilte utvelgelse, understreker Jan- Aage Torp, som forteller at en rekke andre talere vil også medvirke.

Powered by Cornerstone