Aktuelt/KKN er igang med høringssvar om «konverteringsterapi»

KKN er igang med høringssvar om «konverteringsterapi»

KKN Media
02. Juli 2021
KKN er igang med høringssvar om «konverteringsterapi»

Idag sender Regjeringen ut høringsnotat om «konverteringsterapi». På nettsiden står høringsinstansene listet opp, men Kristen Koalisjon Norge (KKN) er ikke med.

Naturligvis vil vi uansett sende inn vårt høringssvar, selv om vi ikke står på deres offisielle liste. Vår henvendelse til Kulturdepartementet ble ikke tatt til følge, noe som indikerer hvor snever og arrogant forvaltningen ofte opptrer.

KKN figurerer imidlertid som høringsinstans overfor flere politiske og juridiske institusjoner i Norge, Europa og globalt, og vi vil bidra konstruktivt også overfor Regjeringen ved å sende inn et høringssvar i samarbeid med våre saksbehandlere som er juridiske og etiske eksperter på høyt nivå.

KKNs formann Jan-Aage Torp har omfattende praktisk erfaring med  «konverteringsterapi». Trolig mer enn noen annen i Norge, så holdningen til den departementale forvaltningen sier mye om hvor lite interessert de er i å innhente reelle erfaringer og kunnskaper. 

Tidligere var Torp visepresident for Exodus International i Europa, Midtøsten og Nord-Afrika, og han satt i representantskapet for norske «Til Helhet», foruten hans mangeårige gjerning som pastor i Oslokirken (samt andre menigheter), mens KKN gjennom 28 år har håndtert de ideologiske, etiske og juridiske spørsmålene knyttet til kjønnsidentitet, terapi osv.

Powered by Cornerstone