Aktuelt/KKN leverte høringsnotat om personopplysningsloven

KKN leverte høringsnotat om personopplysningsloven

KKN Media
04. Mai 2021

KKN leverte høringsnotat om personopplysningsloven

Regjeringens lovproposisjon til Stortinget om Endringer i personopplysningsloven og offentleglova (ytrings- og informasjonsfrihet mv.) Prop. 158 L blir behandlet i Justiskomiteen, som innhenter informasjon gjennom en høring.

KKN har sendt inn et høringsnotat, ved styreformann Jan-Aage Torp, som er vedlagt.

Powered by Cornerstone