Aktuelt/KKN leverte høringsnotat om ekomloven

KKN leverte høringsnotat om ekomloven

KKN Media
09. Mai 2021

KKN leverte høringsnotat om ekomloven

Regjeringens lovproposisjon til Stortinget om Endringer i ekomloven (lagring av IPadresser mv.) Prop. 167 L blir behandlet i Justiskomiteen.

KKN har sendt inn et høringsnotat, ved styreformann Jan-Aage Torp, som er vedlagt.

Powered by Cornerstone