Aktuelt/Fokus på diskriminering av livssynsminoriteter i Norge

Fokus på diskriminering av livssynsminoriteter i Norge

KKN Media
22. Februar 2021
Fokus på diskriminering av livssynsminoriteter i Norge

- På fredag neste uke har Innsikt med Pastor Torp fokus på livssynsminoriteters stilling i Norge. Vi spør om jøders, muslimers, kristnes og humanetikeres stilling, og hvilke brudd på menneskerettighetene som bør særlig vektlegges, forteller KKNs formann Jan-Aage Torp.

- Til å medvirke har vi invitert HL-senteret for studier av Holocaust og livssynsminoriteter på Bygdøy, samt ledere for kristne og andre tros- og livssynssamfunn. Vi får også med oss toneangivende politikere.

- For å få utenfra-blikket får vi med oss hovedforsker i Wien for Observatoriet om Intoleranse og Diskriminering imot Kristne i Europa (OIDAC), sier Pastoren.

Powered by Cornerstone