Aktuelt/Ofte Stilte Spørsmål

Ofte Stilte Spørsmål

KKN Media
01. Januar 2021

Her er svar på noen Ofte Stilte Spørsmål (OSS) om KKN.

Når ble KKN grunnlagt?

Kristen Koalisjon Norge (KKN) ble grunnlagt 21. april 1993 av noen ildsjeler som en verdibasert folkebevegelse med klassisk kristen tro som lærefundament.

Hva er KKN?

KKN er en folkebevegelse som er basert på judeo-kristne fundamenter. Vi søker å mobilisere verdibevisste kristne, samt mennesker med lignende verdier, til engasjement for å bygge Norge og andre nasjoner på kristen tro og etikk. Vi gjør dette gjennom opinionsdannelse, tilrettelegging av aktivisme i de politiske prosesser og overfor samfunnets institusjoner, oppfølging av våre juridiske rettigheter, og ved å kalle til bønnens arbeid. Gjennom KKN søker vi å betjene Norge og nasjonene i Europa og verden.

KKN fremmer trossamfunns interesser

KKN arbeider for at Staten likebehandler alle trossamfunn både i lovverk og praktiske forhold. Vi erfarer at alle trossamfunn i Norge, både kristne og andre religioner, får de beste vilkår når Norges kristne fundamenter anerkjennes. KKN tilrettelegger for gode samarbeidsrelasjoner mellom trossamfunn som har basis i både norske og utenlandske trosanskuelser. Kristendommens iboende verdifundamenter er humanismen, menneskeverdet, rettsstaten, demokratiet, trosfriheten og familien - og disse sikrer harmoni og velferd i Norge.

KKN er en høringsinstans

KKN har siden grunnleggelsen vært en høringsinstans i Norge for både Stortinget, Regjeringen samt offentlige og ikke-statlige enheter, og siden 2016 fungerer vi også slik overfor internasjonale fora som FNs organisasjoner, Europarådet, samt regionale og nasjonale instanser.

KKNs styre, komiteer og tilknytning

KKNs styre oppnevner nasjonale og internasjonale komiteer, utvalg eller personer som utfører spesielle oppgaver. Vi oppfordrer alle tillitsvalgte til å leve etter følgende idealer i Hans Nielsen Hauges ånd: «Jeg og alle som deltar bør forplikte oss på å være trofaste, arbeide flittig, leve spartansk, heller gi andre enn å være late og nyte selv» (Hans Nielsen Hauge, «Christendommens Lærdoms Grunde», første og annet hefte, 1800). KKN er tilknyttet bevegelsen European Apostolic Leaders (EAL).

Powered by Cornerstone