Aktuelt/44 prosent av nordmenn har ikke et positivt syn på barnevernet

44 prosent av nordmenn har ikke et positivt syn på barnevernet

KKN Media
14. Juni 2021
44 prosent av nordmenn har ikke et positivt syn på barnevernet

i en meningsmåling utført i november 2020 på oppdrag av det statlige morselskapet til barnevernet, BUFdir, fant meningsmålingsfirmaet Sentio Research Norge at 44 prosent av det norske folk har ikke et positivt syn på barnevernet. Spørsmålene var tydelig utformet for å oppnå positive svar, men kunne ikke skjule de harde fakta.  BUFdir har massive finansielle ressurser til rådighet for å få støtte i Norge og utenlands.

Siden juli 2019 har Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg åpnet nesten 40 nye saker imot det norske barnevermet, og er endog blitt fulgt av Norges Høyesterett som i mars 2020 begynte å engasjere seg i saker om barnevernet, etter mange år av ikke-engasjement.

Mediagranskningen av barnevernet har økt merkbart i Norge i 2021 idet det går opp for mediaselskapene at Norge er en av Europas verste nasjoner i forhold til menneskerettighetene. I oktober 2020 vedtok Stortinget enstemmig å oppnevne en rettssikkerhetskommisjon om rettssikkerheten i barnevernet, og i april 2021 erkjente Merete Smith, den mektige generalsekretæren i Advokatforeningen, i et TV-program med Pastor Torp at Norge bryter menneskerettigheter.

Powered by Cornerstone