Aktuelt/Ja til livet: «40 dager for livet» har reddet 21616 babyer

Ja til livet: «40 dager for livet» har reddet 21616 babyer

Norge Idag, Marie Hagen van Wyk
25. Juni 2022
Ja til livet: «40 dager for livet» har reddet 21616 babyer«40 Dager for Livet» har reddet 21.616 babyer, i 64 nasjoner. Nå mottar de familievernprisen i Oslo. Foto: 40 days for life Ja til livet: «40 dager for livet» har reddet 21616 babyerHer er sentrale ledere fra abortkampen fra fire kontinenter: Tyskland (Munchen), Zimbabwe, Taiwan, Colombia, og Tyskland (Frankfurt). Foto: «40 Days for Life» og privat Ja til livet: «40 dager for livet» har reddet 21616 babyerShawn Carney og Matt Britton. Shawn er grunnleggeren av «40 Dager for Livet». Matt er juridisk leder for bevegelsen. Foto: «40 Days for Life» og privat Ja til livet: «40 dager for livet» har reddet 21616 babyerPater Gabriele Mangiarotti fra mikrostaten San Marino i Nord-Italia og Pastor Jan-Aage Torp forenes i kampen for livet. Foto: «40 Days for Life» og privat Ja til livet: «40 dager for livet» har reddet 21616 babyerPater Gabriele Mangiarotti fra mikrostaten San Marino i Nord-Italia og Pastor Jan-Aage Torp forenes i kampen for livet. Foto: «40 Days for Life» og privat

«40 Dager for Livet» har reddet 21.616 babyer, i 64 nasjoner. Nå Mottar de familievernprisen i Oslo.

Pastor Jan-Aage Torp som er formann for Kristen Koalisjon Norge (KKN), har talt på ledersymposiet i Stuttgart denne måneden for bevegelsen «40 Dager for Livet» der 90 sentrale ledere fra fire kontinenter var samlet til strategisk planlegging. Han forteller om en seiersbevegelse som i løpet av 18 år har vært redskap til å avskaffe friabortloven i USA. Før jul kommer bevegelsens ledere til Oslo for å motta Familievernprisen for 2022.

Hemmelig

– Jan-Aage Torp, jeg ba deg om å få skrive dette intervjuet før du dro til ledersymposiet i Stuttgart, men da sa du nei. Hvorfor var det så hemmelig?

– Hele denne Ja til Livet-bevegelsen har vokst fram som en grasrotsbevegelse, og vi har hatt media, politikere og domstolene imot oss fra første stund. I Tyskland og England prøver mediene hele tiden å skandalisere og svekke oss, og hotellet i Stuttgart ville garantert opplevd et massivt press for å kansellere vårt arrangement dersom det var blitt kjent på forhånd. Derfor nektet jeg å si noe før etterpå. Men nå kan jeg fortelle, sier Jan-Aage med latter på telefonen.
– Men hva er «40 Dager for Livet», Pastor Torp?

– «40 Dager for Livet» startet i 2004 i College Station, Texas da fire unge katolikker hadde nød for barna i mammas mave som ble tatt livet av i en lokal abortklinikk (Planned Parenthood) i College Station. Ungdommene begynte å be én time hver dag, og etter hvert skjønte de at bønn og faste var det viktigste virkemiddel. Det bibelske forbildet om 40 dagers faste og bønn ble modellen, og snart arrangerte de sin første bønn- og faste-vake i 40 dager, 24 timer i døgnet. 900 frivillige meldte seg til tjeneste for kortere og lengre økter. I 2007 hadde dette utviklet seg til en landsomafftende bevegelse i alle USAs 50 stater, og deretter verden over. Hittil finner slike bønn- og fastevaker sted i 64 nasjoner. I Europa pågår dette i to økter pr år i England, Irland, Spania, Portugal, Italia, Sveits, Østerrike, Tyskland, Italia, Kroatia, Slovenia, Ungarn, Slovakia, Tsjekkia, Polen, Latvia - og flere nasjoner er i startfasen, forteller Jan-Aage, og fortsetter:
– Det store gjennombruddet skjedde i 2004 i College Station da lederen for abortklinikken, Abby Johnson, oppsøkte grunnleggeren av «40 Dager for Livet», Shawn Carney, for å takke ham for deres respektfulle opptreden under bønn- og faste-vaken. Katolikken Shawn fikk lede Abby til Kristus, og hun som var blitt utnevnt til årets ansatt i Planned Parenthood-bevegelsen året før, sa opp sin stilling med umiddelbar virkning, og klinikken ble raskt nedlagt. Dette viste hele USA hvilken enorm makt det er i bønn i Jesu Navn, koblet med faste, og gjennomført i kjærlighet, fastslår Oslokirkens pastor Jan-Aage Torp.

Katolikker

– Det virker som at «40 Dager for Livet» er katolikker. Hva med protestanter?
– De aller fleste er katolikker, og lederne er definitivt det, svarer Jan-Aage som selv er pinsevenn. - Men tidlig ble Shawn Carney koblet sammen med min venn, profetene Lou Engle og Cindy Jacobs, som slapp Shawn til som taler på de svære ungdomsmønstringene, «The Call». Så den karismatiske ungdomsvekkelsen i «The Call», og de siste tre-fire årene i «The Send», er blitt sterkt engasjert av Ja til Livet-kampen.
– At jeg ble invitert som taler i Stuttgart som eneste ikke-katolikk, forteller mye om at katolikkene skjønner at den bevegelse som jeg leder, European Apostolic Leaders (EAL), og katolikkene trenger hverandre for å bringe forandring i Europa ved å avskaffe abortlovene her, sier Jan-Aage.

Resultater

Ja til livet: «40 dager for livet» har reddet 21616 babyerLederne i Sveits, Colombia og hele Europa. Foto: «40 Days for Life» og privat

– Tenker du at «40 Dager for Livet» i Europa vil oppnå de samme resultater som i USA der Høysterett trolig avskaffer friabortloven denne måneden?

– Poenget er jo at vi skal vinne seier for babyer i mammas mave. De aller viktigste seirene vinnes idet babyer reddes fra abortdøden. Hittil har minst 21.616 babyer i 64 nasjoner blitt reddet!
Jan-Aage understreker: 
– Vi vinner ikke krigen først ved å vinne opinionen. Folket tilpasser seg lovgivningen. Opinionen vil snu straks abort blir ansett som lovstridig bortsett fra når en mammas liv er i fare. 
Jan-Aage minner om at kampen mot barnevernets overgrep i Norge heller ikke ble vunnet ved hjelp av politikere og media, men ved at domstolene tvang igjennom endringer. 
– Da Aina & jeg allierte oss med europeiske tungvektere i 2016, da begynte revolusjonen. Først ved at Europarådet i 2018 vedtok en resolusjon imot overgrepene ved norsk barnevern, noe som i 2019 resulterte i et skred av domfellelser imot Norge i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg, og i mars 2020 valgte Norges Høyesterett å endre sin lovforståelse av barnevernets virksomhet. I oktober 2020 valgte et enstemmig storting å starte en granskning av barnevernet, noe som aldri kunne ha skjedd uten de internasjonale seirene. Vi vant uten hjelp av norske medier og kristenmedier, bortsett fra flott drahjelp av Jan Hanvold i TV Visjon Norge. Det samme vil kunne skje med abortkampen, erklærer Jan-Aage Torp.

Familievernprisen

Ja til livet: «40 dager for livet» har reddet 21616 babyerTomislav Cunovic fra Frankfgurt er Europaleder for «40 Dager for Livet» mens Robert Colquhoun fra London er leder for internasjonale kampanjer. De kommer begge til Oslo for å motta Familievernprisen for 2022. Foto: «40 Days for Life» og privat

– Du skal gi KKNs familievernpris for 2022 til «40 Dager for Livet». Når skjer det?

– De fleste i Norge har knapt hørt om KKNs familievernpris, som ble innstiftet i 2017 da KKN ga prisen til familien Bodnariu. I 2018 mottok Katarzyna Jachimowicz og Ordo Iuris ved Jerzy Kwasniewski prisen sammen. I 2019 flyttet prisen utenlands da jeg ga prisen til Valeriu Ghiletski i en flott seremoni i det rumenske parlamentet i Bukuresti. I 2020 hindret pandemien oss, men i 2021 delte jeg ut prisen i den koptiske katedralen i Wien til verdens mektigste kristne juridiske organisasjon, Alliance Defending Freedom (ADF) ved eksekutivdirektøren Paul Coleman. Og i år flytter vi prisen tilbake til Oslo idet lederne for «40 Dager for Livet» fra Tyskland, England, Kroatia, USA, Colombia og andre nasjoner kommer hit. Vi gleder oss, og tror at prisutdelingen vil føre til økt fokus på ufødte babyer i hele Europa, sier Jan-Aage Torp som forteller at dette vil skje på et sentralt sted i Oslo, og med verdensvid TV-dekning. De tidligere prisvinnerne kommer også, og det blir holdt en minikonferanse dagen etter.

Powered by Cornerstone