Aktuelt/40 dager i bønn for livet

40 dager i bønn for livet

Norge Idag
17. November 2022
40 dager i bønn for livetLEDER AV ORDO IURIS: Jerzy Kwasniewski

Denne helgen, 18-19. november, er det stor aksjon i Oslo, for å etablere det sterke initiativet for å verge barnet i mors liv. Det kommer folk fra store deler av verden for å stille seg solidarisk med det ufødte barn i Norge.

Pastor Jan-Aage Torp er initiativtaker, og er begeistret over at kjente og viktige Ja til livet-folk som Jerzy Kwasniewski kommer. Han er leder for Ordo Juris, og er betegnet som en av de mektigeste personer i Polen.

– Jeg tror ikke kristenfolket forstår hvor sterk og hvor uforferdet kampen for livet er i Europa. Og de har framgang i mange land, ikke minst i ØstEuropa der demografien gjør at folket forstår hvor destruktivt abort er.

Ja til livet-arbeidet står sterkt i alle de tidligere øst-blokk-landene. De hadde fri abort tidligere enn i Vest-Europa. Og ødeleggelsen er derfor enda tydeligere.

Men også Tyskland har en holdning til det ufødte barn, ut fra Nürnbergdommene etter krigen. Vern om alle menneskers liv, inkludert de ufødte, ble noe det samfunn som hadde tillatt massemord under krigen, ikke kunne tillate seg.

Stille bønn er den nye strategiern i Europas mange hovedsteder og store byer. Og med tusenvis som samles slik, har en oppnådd å bevege hjertene.

Powered by Cornerstone