Aktivister

«Aktivisme er en overlagt handling for å skape sosial eller politisk forandring. Denne handling utfolder seg som regel som støtte eller opposisjon til en ofte kontroversiell sak eller et omdiskutert argument. Aktivisme innbefatter ofte strategier for utbredelse av ideologiske synspunkter, hvor fysiske eller symbolske handlinger brukes som argumentasjon» (Wikipedia, norsk)

Vi er en verdibasert folkebevegelse med et bredt engasjement i alle samfunnets sfærer. Men mennesker er forskjellige, og vi inntar ikke alltid det samme standpunktet selv om det verdibaserte utgangspunktet er det samme. Vi har også engasjement på ulike områder av samfunnet, slik at den ene er kanskje med i KKNs arbeid på 1-2-3 felt, men ikke på alle. Dette anser vi som naturlig. I KKN trenger du ikke å være enig med oss i alt, og du trenger heller ikke å engasjere deg i alt. Det blir alltid mest sunnhet og engasjement når vi i frihet kan satse på hva vi tror på og brenner for!

Vi engasjerer oss for Sannheten!

«Hør hvor det lyves i bøker og blader,

hør hvor det knitrer av løgn i papir!

Løgnen skal såes i spalter og rader,

det er et jordbruk som lønner og gir!

Løgnen skal vokse seg fruktbar og frodig

over en verden som skjelver av skrekk.

Herre min Gud, hvor papir er tålmodig

under sin skjendsel av sverte og blekk!»

- Jens Bjørneboe i «MAKT, MYTER OG MEDIA . Det er mye verre enn du tror» - Redigert av Dan Odfjell, Frode Fanebust & Co, Kolofon Forlag 2013)

Powered by Cornerstone