Aktivisme/Juridisk/Strengere straff for trusler og trakkasering

Strengere straff for trusler og trakkasering

Norge Idag - 27. januar 2017
Anita Apelthun Sæle
25. Januar 2017

De siste årene har Jan Hanvold, Jan-Aage Torp, Svein Johnsen og andre pinsepredikanter opplevd at brever er sendt ut til tilfeldige mennesker i deres navn med alt fra helvetestrusler, sextilbud, pengekrav og ryktetrusler.

Strengere straff for trusler og trakkaseringTRAKKASERT: Pastor Jan-Aage Torp er en av dem som har opp- levd at det er sendt ut falske brev i hans navn.– Vi har selvfølgelig folk som er imot oss, men jeg prøver å beskytte meg fra det. Jeg ofrer ikke sånn søppel en tanke, 

- Vi har mottatt kopi av mer enn 30 slike brever fra folk som har kontaktet oss, forteller Jan-Aage Torp.

- En rasende banksjef ringte meg for å erklære sin ergrelse over «din lave standard» fordi han mottok et pengekrav-brev med logoen til Restoration Oslokirken og mitt navn under (uten signatur). Men da jeg forklarte han sindig og rolig at vi gjør aldri sånt, ble han meget vennlig og skjønte at vi utsettes for en ny runde med trakassering. Heldigvis har mer enn 30 personer tatt kontakt så vi kunne oppklare sakene, men vi aner ikke hvor mange andre brever som er i omløp, sier Torp som har oversendt flere av brevene til hatkrimgruppen ved Oslo Politikammer.

Svein Johnsen og andre pinsepredikanter opplever også det samme. Flere av predikantene har tilknytning til TV Visjon Norge.

Jan-Aage Torp forteller imidlertid at straffeloven fikk en tilleggsparagraf den 17. juni 2016 som vil gjøre slik personforfølgelse mer alvorlig enn før. I paragraf 266a om «Alvorlig personforfølgelse» heter det: «Den som gjentatte ganger truer, følger etter, iakttar, kontakter eller gjennom andre sammenlignbare handlinger forfølger en annen på en måte som er egnet til å fremkalle frykt eller engstelse, straffes med fengsel inntil 4 år.» 

- Lkevel er det vanskelig for Politiet å finne disse forfølgerne, sier Torp.

- Politiet har begrenset med ressurser, og når brevene ikke etterlater seg fingeravtrykk, blir jobben mer krevende. Men vi har god erfaring med å samarbeide med Politiet og domstolene om slike forhold, sier han.

- I januar 2016 fikk vi en blogger dømt til fengsel i Oslo Tingrett på grunn av vedvarende hets og sjikane i fem år. Den dommen bygde på paragraf 390a i straffeloven, men den nye paragraf 266a medfører enda strengere straffer. Så det går riktig vei, sier Jan-Aage Torp.

Powered by Cornerstone