Aktivisme/Juridisk/§ 266 a. Alvorlig personforfølgelse

§ 266 a. Alvorlig personforfølgelse

Jan-Aage Torp
20. Januar 2017

Iforgårs samtalte jeg med en politiker og en politietterforsker som stadfestet at nå blir personforfølgere og stalkere etterforsket og tiltalt av Politiet, og vi vil få en serie av dommer allerede i 2017 som fastslår alvoret i slik adferd.

§ 266 a. Alvorlig personforfølgelseNettdebatten vil bli rensligere i Norge på grunn av denne lovparagrafen som ble tatt inn i straffeloven i 2016.

Det er misforstått «ytringsfrihet» å kalle et konkret menneske for hore, horkarl, narcissist, løgner, psykisk syk osv. – spesielt hvis det skjer mer enn en gang eller to, og over lengre tid.

Aina & jeg har god erfaring med å politianmelde slike forhold, og vi vet at domstolene tar dette på alvor.

Det nye er at nå har vi en enda tydeligere og sterkere lovbestemmelse.
Lovparagrafen fastslår flere forhold som straffbare.

Legg dette på sinne:

§ 266 a. Alvorlig personforfølgelse
Den som gjentatte ganger truer, følger etter, iakttar, kontakter eller gjennom andre sammenlignbare handlinger forfølger en annen på en måte som er egnet til å fremkalle frykt eller engstelse, straffes med fengsel inntil 4 år.

Powered by Cornerstone