Aktivisme/Juridisk/Redaktøren har ansvar for personforfølgelse og sjikane

Redaktøren har ansvar for personforfølgelse og sjikane

Jan-Aage Torp
24. Januar 2017
Redaktøren har ansvar for personforfølgelse og sjikane

Siden juni 2009 har vi hatt en paragraf i straffeloven som er lite påaktet, men som kommer til stadig mer anvendelse:

§ 269. Redaktørens ansvar for innholdet i trykt skrift eller kringkastingssending
Den som treffer avgjørelse om innholdet i et trykt skrift eller en kringkastingssending, er strafferettslig ansvarlig dersom det der offentliggjøres noe som ville ha pådratt redaktøren ansvar etter noen annen lovbestemmelse om han hadde kjent til innholdet.
Straffen etter første ledd er bot eller fengsel inntil 6 måneder. Det kan ikke idømmes strengere straff enn etter den lovbestemmelse som ville ha vært anvendelig om den ansvarlige hadde kjent til innholdet.
Straff etter første ledd kommer ikke til anvendelse på den som godtgjør at det ikke kan legges ham noe til last med hensyn til kontroll med innholdet eller tilsyn eller rettledning eller instruks for hans stedfortreder, medarbeidere eller underordnede.
Medvirkning straffes ikke.

Denne paragrafen omfatter alle sider ved en publikasjon, inklusive nettdebatten.

Avisene Dagen og Vårt Land har bygd opp hele sin profil på debattanters vedvarende hetsing og forfølgelse av medmennesker. Utvilsomt kommer det et oppgjør.

Dessverre har ikke Pressens Faglige Utvalg vist seg voksen for oppgaven som pressens egen vaktbikkje. Mange av oss tenkte at vi dermed var uten beskyttelse, men så er vi blitt kraftig oppmuntret av at selveste straffeloven fastslår standarden. Redaktører som fortsetter sin fråtsing i menneskeskjebner og konflikter, og ikke minst saker som hører hjemme i en familie eller en forening, vil bli stilt for retten i tiden fremover. Leken er over.

Høyesterettsadvokat Per Danielsen understreket i et tv-intervju jeg laget med ham ifjor at det er slett ikke sant at «offentlige personer» kan hetses og forfølges. Vi er glad for at fremragende advokater som Danielsen, Ann Helen Aarø, Sigurd Klomsæt med flere er samstemmige. Ytringsfriheten gir ikke rom for hets, sjikane og personforfølgelse.

Powered by Cornerstone