Aktivisme/Juridisk/Lov, orden og rett er bibelsk

Lov, orden og rett er bibelsk

Romerbrevet 13:1-5
21. Januar 2017

«​Enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. For det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud, og de som finnes, er innsatt av Gud.  Den som setter seg opp mot dem, står derfor imot det Gud har bestemt, og de som gjør det, skal få sin dom.  For de som styrer, skal ikke skape frykt hos den som gjør det gode, men hos den som gjør det onde. Vil du slippe å frykte myndighetene, så gjør det gode, og du skal få ros.  Styresmakten er en Guds tjener, til beste for deg. Men gjør du det onde, har du grunn til å være redd. For styresmakten bærer ikke sverd uten grunn, men er Guds tjener som skal fullbyrde hans straff over den som gjør det onde.  Derfor er det nødvendig å være lydig, ikke bare av frykt for straffen, men også for samvittighetens skyld.»​

Lov, orden og rett er bibelsk

Powered by Cornerstone