Juridiske rettigheter

«Da de spente ham fast for å piske ham, spurte Paulus offiseren (...): «Har dere lov til å piske en romersk borger før han har fått en dom?« - Apg 22

Kristen Koalisjon Norge (KKN) har siden starten i 1993 bygd opp vårt juridiske kontaktnett, og vi har utkjempet en del slag i rettsvesenet. Vi innser at dette blir stadig viktigere i Norge og Europa idet kristne må stå opp for sine rettigheter. I likhet med apostelen Paulus, som var borger av romerriket, må vi stå opp som norske borgere, samt for våre rettigheter i Europa og verden for øvrig. Vi søker juridisk bistand blant de mest skarpskodde jurister i Norge og internasjonalt.

Powered by Cornerstone