Aktivisme/Israel & jødene/Netanyahu gjorde rett

Netanyahu gjorde rett

Tomas Sandell er spaltist i Norge Idag
Tomas Sandell
05. Mai 2017

Netanyahu gjorde rettNETANYAHUS NEI TIL TYSKLANDS UTENRIKSMINISTER VAR RIKTIG: Europa må bestemme seg for om man skal støtte den jødiske staten eller om man istedet vil motar-beide den, mener Tomas Sandell. Foto: APNetanyahu gjorde rettÅ premiere B’tselem og «Break the silence» med et besøk av Tysklands utenriksminister er et diplomatisk protokoll-brudd som ikke kan gå ubemerket hen.Israels statsminister Benjamin Netanyahu anklages for å ha forårsaket en verre diplomatisk krise da han tidligere i uken lot være å treffe Tysklands nye utenriksminister Sigmar Gabriel under hans første statsbesøk i Israel. Beslutningen om å ikke treffe den tyske utenriksministeren ble klart etter at det fremkom at Gabriel under sitt besøk i Israel også skulle treffe representanter for sterkt Israel-kritiske organisasjoner som B´tselem og Break the silence.

De fleste kommentatorer anser at Netanyahu gjorde feil. Men anta at rollene var ombyttet og at Netanyahu under et tilsvarende statsbesøk i Tyskland skulle treffe representanter for ytterliggående organisasjoner som oppfordrer til boikott av tyske varer eller bevisst vil skade landets anseelse utenlands. Hvordan skulle regjeringen i Berlin reagere?

Israel har allerede for lenge fått venne seg til denne dobbeltmoral. Samtidig som mange land vil verne om vennskapelige og fortrolige relasjoner med regjeringen i Jerusalem, støtter man økonomisk ikke-statlige organisasjoner som motarbeider samme regjering. Det kan gjelde alt fra organisasjoner som åpent kaller til boikott av israelske varer eller krever at landets militære stilles innfor internasjonale domstoler. Hvilken annen regjering skulle akseptere at fremmede makter på denne måte skulle infiltrere og undergrave tilliten gjennom å støtte lignende organisasjoner?

Netanyahu gjorde rettTOMAS SANDELL (54), bosatt i Helsingfors, Finland, er grunnlegger og direktør for European Coalition for Israel (ECI) i Brüssel og Forum for Cultural Diplomacy i New York.Den omfattende europeiske finansieringen av Israel fiendtlige organisasjoner kan man bl.a. lese om i den utmerkede boken ”Catch the Jew” av forfatteren Tuvia Tenenbom som redegjør for hvordan organisasjoner som arbeider for å svekke og underminere staten Israel belønnes av europeiske regjeringer.

Spørsmålet er også blitt fokusert i det israelske Knesset der det er blitt presentert lovforslag som skulle kreve innsyn og regulering av utenlandsk finansiering. Det kan knapt være spørsmål om demokrati når små ytterliggående grupper med hjelp av utenlandsk finansiering tillates å drive politiske kampanjer mot landets demokratisk valgte regjering. To av de mest høylydte av disse grupper er B’tselem og Break the silence. Å premiere disse organisasjoner med et besøk av Tysklands utenriksminister er et diplomatisk protokoll-brudd som ikke kan gå ubemerket hen.

Nå får man håpe at Gabriel-saken også kan aktualisere den omfattende internasjonale NGO-kampanjen mot Israel. Som Israel-venn har man fått venne seg til at det ikke fins noen statlige midler for organisasjoner som vil virke for gode relasjoner med Israel. Men ifall man vil fremstille landet som en paria-stat har man alle muligheter til å søke å støtte såvel nasjonale regjeringer som EU. For tiden ligger en henvendelse hos EU-domstolen som krever innsyn i finansieringen av disse anti-israelske organisasjoner til en verdi av 57 millioner euro. Europadomstolen nøler dog med å gi ut noen opplysninger.

Da det for en stund sidan ryktedes at amerikanske stiftelser støttet visse lobbygrupper i Brüssel økonomisk, ble det et ramaskrik i Europaparlamentet der man opplevde det som en trussel mot demokratiet. Men da Europaunionen, og enkelte nasjonale regjeringer i Europa, blant dem Norge, støtter ekstreme anti-israelske grupper med millionbeløp, så er det tydeligvis helt ok.

Slik kan det ikke fortsette. Derfor gjorde Netanyahu rett da han lot være å treffe den tyske utenriksministeren. Europa må bestemme seg for om man skal støtte den jødiske staten eller om man istedet vil motarbeide den. Om man vil være nøytral, rekker det med under et statsbesøk å også besøke den palestinske myndigheten. Tyskland, minst av alle land, behøver derimot ikke oppmuntre Israels fiender på hjemmeplan. Derfor gjorde Netanyahu rett under disse omstendigheter i å avslå å treffe Tysklands utenriksminister.

Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone