Aktivisme/Israel & jødene/Er tostatsløsningen fremdeles svaret på Midtøsten-konflikten?

Er tostatsløsningen fremdeles svaret på Midtøsten-konflikten?

Tomas Sandell er spaltist i Norge Idag
Tomas Sandell
24. Februar 2017

Er tostatsløsningen fremdeles svaret på Midtøsten-konflikten?SAMARBEID: Ved å utnytte den sterke israelske innovasjonskulturen til å skape nye arbeidsmuligheter, og ved å gi muligheter til at unge palestinske entreprenører kan skape egne virksomheter, kan alle parter finne sammen, skriver vår spaltist. Foto: AP (fra Sodastream-fabrikken)Gjennom de siste måneder har det blåst ørkenvinder i det internasjonale samfunnet. Den geopolitiske situasjonen har forandret seg og det stilles spørsmålstegn ved gamle sannheter. De to mest betydningsfulle forandringene har naturligvis vært britenes beslutning om å søke uttreden fra den europeiske union, og det amerikanske presidentvalget der valgets seierherre Donald Trump har dristet seg til å sette spørsmålstegn endog ved forsvarsalliansen NATO. Dette ville ha vært fullstendig utenkelig for bare et år siden. Men på den annen side - hvem kunne i 1988 ane at Berlinmuren skulle falle allerede det følgende året?

Med disse store forandringsprosesser på gang er det derfor ingen overraskelse at endog synet på konflikten mellom israelere og palestinere er forandret. Knapt hadde Trump og Netanyahu rukket å avslutte sin første felles pressekonferansen i Det hvite hus før terminologien omkring Midtøstenkonflikten hadde forandret seg og det ble stilt spørsmålstegn ved gamle sannheter. For å sitere Donald Trump: - En tostatsløsning er ingen selvfølgelighet.

Alt for lenge har diskusjonen om Midtøstenkonflikten vært dominert av betydningen av rett terminologi istedenfor substans-spørsmål. I det perspektivet var pressekonferansen et pust av frisk luft. Netanyahu gjentok at forutsetningene for fred er at palestinerne anerkjenner Israel som en jødisk stat og slutter med oppviglingen mot det jødiske folket. De palestinske skolebøkene og tv-programmene så vel som navnene på gater og torv i de palestinske områder taler et tydelig språk - man er ikke ennå beredt til å leve side ved side med sine jødiske naboer. Isteden trives en hatets og voldens kultur som både forlenger og forsvarer konflikten. Dette utelukker ikke at det finnes store grupper palestinere som ikke ønsker noe annet enn å leve i fred med sine jødiske naboer, men lederskapet og statsapparatet er ikke i deres hender.

Er tostatsløsningen fremdeles svaret på Midtøsten-konflikten?Det rekker med en negativ Facebook-oppdatering i Ramallah, så venter en fengselsstraff - Tomas SandellI flere år har jeg fremholdt at målsetningen i Midtøstenkonflikten ikke kan være en palestinsk stat til hvilken som helst pris, men et trygt og menneskeverdig liv for såvel israelere som palestinere. Jeg har blant annet spurt meg selv hvordan statsborgere i Syria og Irak foretrekker å ha en egen stat når deres egne ledere utgjør den største trussel mot deres sikkerhet og fremtid?  Hva er garantien for at ikke også en fremtidig palestinsk stat går den samme skjebne i møte? Det kreves derfor andre tiltak enn en formell stat for å garantere et menneskeverdig liv for det palestinske folket. Det er meget tvilsomt at en palestinsk stat, som allerede nå kjemper med omfattende korrupsjon og nepotisme, kan forbedre livskvaliteten til palestinske ungdommer og gi dem håp om en bedre morgendag? Alle som har innsyn i den palestinske selvstyremyndigheten i Ramallah eller terrorregimet til Hamas i Gaza vet at disse lederstrukturer ikke kan skape en holdbar stat der respekt for menneskelige rettigheter og frihet råder. Det rekker med en negativ Facebook-oppdatering i Ramallah, så venter en fengselsstraff.

Jeg tror personlig ikke at noen part foretrekker i denne situasjon at det skal skapes ytterligere en eksplosiv islamistisk stat i Midtøsten. Man må finne andre løsninger og til dette trengs det internasjonale samfunnets hjelp, så vel Europa som USA. Men istedenfor at vi begynner med den påståtte løsningen til konflikten, en egen palestinsk stat, så må vi først stille oss de relevante spørsmålene.

Hvordan kan man bidra til fred og stabilitet i hele Midtøsten, inklusive relasjonen mellom israelere og palestinere?

Hvordan kan man stimulere entreprenørskap og innovasjon i en region som allerede i flere ti-år har slept etter i utviklingen?

Hvordan kan man styrke respekten for de grunnleggende menneskelige rettigheter og friheter i Midtøsten der mennesker med feil tro henrettes ved halshugging?

Er tostatsløsningen fremdeles svaret på Midtøsten-konflikten?Tomas Sandell (54), bosatt i Helsingfors, Finland, er grunnlegger og direktør for European Coalition for Israel (ECI) i Brüssel og Forum for Cultural Diplomacy i New York.Svaret på disse spørsmålene er ikke enda en undertrykkende islamistisk stat. For det palestinske folket er isteden et nært samarbeid med israelerne deres beste håp til et bedre liv. Ved å utnytte den sterke israelske innovasjonskulturen til å skape nye arbeidsmuligheter, og ved å gi muligheter til at unge palestinske entreprenører kan skape egne virksomheter, kan alle parter finne sammen. Ungdommer som innser at det finnes en vei ut av håpløsheten mot en bedre fremtid, lokkes ikke til ekstreme bevegelser.

Her trengs det internasjonale samfunnets hjelp. Istedenfor å drive frem en ytterligere adskillelse mellom israelere og palestinere, bør man gjøre sitt ytterste for å skape forutsetninger for samarbeid, velstand og fred. Hvorvidt dette i fortsettelsen endog leder til en egen stat, får fremtiden vise.

Idag oppfattes EU som en del av problemet istedenfor å tilby nye løsninger. EUs direktiv for å særmerke og boikotte varer fra de omstridte områder har skadet palestinske arbeidere mer enn israelsk industri. Dette kan vel ikke være hensikten med den europeiske fredspolitikken? Nå haster det for EU og andre europeiske land å bevise at de ikke har utspilt sin rolle i regionen, men at de også kan klare å tenke nytt.

Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone