Israels venner i Europa om ambassaden til Jerusalem

Vi vil i ukene fremover presentere rådene fra kristenledere over hele Europa til sine regjeringer om flytting av ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem.

President Donald Trump synes å være den første president i USA som vil gjennomføre sitt eget kampanjeløfte og den amerikanske kongressens lovvedtak (fra 8 november 1995) om flytting av USAs ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem («Jerusalem Embassy Act»). Presidentene Clinton, Bush og Obama holdt ikke sitt løfte.

Europeiske regjeringer er enten sterkt imot å flytte sin nasjons ambassade eller de venter på at en annen nasjon skal gjøre det først, f.eks. USA.

Powered by Cornerstone