Gud i Grunnloven

21. Desember 2016

Etter revisjonen av Grunnloven i 2012 er det tre paragrafer som henviser til Gud og den kristne kirke.Gud i Grunnloven

§ 2.

Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.

§ 4.

Kongen skal alltid bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religion.

§ 16.

Alle innbyggere i riket har fri religionsutøvelse. Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten. Nærmere bestemmelser om Kirkens ordning fastsettes ved Lov. Alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje.

Powered by Cornerstone