Aktivisme/Forfølgelse/Grenseløs beundring for pengemakten
Norge Idag - 9. desember 2016

Grenseløs beundring for pengemakten

Kommentar
Jan-Aage Torp
09. Desember 2016

La oss sørge for at Bård Vegard Solhjell og det rød-grønne antikristelige press mot trossamfunn, som vi husker så godt fra 2005-2009, aldri mer får gjenta seg. Stortingsvalget 2017 bør sette en endelig stopper for dette.

Grenseløs beundring for pengemakten- Jeg er stolt av at vi som Statens representanter har brukt sterkt press på trossamfunn! sa SV-politikeren.Grenseløs beundring for pengemaktenEtter å ha overvært det høyinteressante møtet i regi av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), slår det oss at avhengigheten og beundringen av den offentlige pengemakten synes å råde i  en del norske trossamfunn. Spesielt interessant er det at en pastor i Metodistkirken hevder at opphør av kirkeskatt-refusjonen ville bety «døden» for hennes kirke. Dét er noe vi ikke kan forstå.  Evangeliet, presentert og etterlevd i pakt med Bibelens arbeidsetikk, har sprengkraft og skaperevne i seg som alltid vil finne nye muligheter.

Grenseløs beundring for pengemaktenSolhjell, Larsen og Nygård i engasjert samtale etter møtet.Men den dyktige norsk-muslimske Lena Larsen var tydelig på at det er ingen grunn til å ta fra menighetene «kirkeskatten», fordi det er jo våre egne penger, som blir tilbakebetalt.

Det er interessant at de toneangivende aktører i panelsamtalen var representanter fra nettopp muslimsk og katolsk hold som representerer store aktører internasjonalt, og som tydeligvis ikke vil bøye seg for den selvgode holdning som SVs mangeårige ideolog, Bård Vegard Solhjell, skrøt uhemmet av: At Staten har lagt sterkt press på trossamfunn.

Katolikken og muslimene fikk god oppbacking fra salen ved vår pinsevenn-kollega Dag Nygård, spesialrådgiver i Norges Kristne Råd, som understreket at trossamfunnenes rett til indre selvstyre er nedfelt i FNs egne erklæringer.

Bård Vegard Solhjell har varslet sin fratreden fra Stortinget neste år. Det er å håpe at hans hovmodige press mot trossamfunnene også forsvinner ut fra nasjonalforsamlingen!. Solhjells ord minnet om den massive anti-kristelige bølge som skyllet over Norge i den første rød-grønne regjeringsperiode 2005-2009. La oss sørge for at Solhjell og dette antikristelige press, som vi husker så godt fra 2005-2009, aldri mer får gjenta seg. Stortingsvalget 2017 bør sette en endelig stopper for dette.

Powered by Cornerstone