Aktivisme/Forfølgelse/Har sendt prisen i retur
Jan Hanvold har fått «Tåkeprat-prisen» av Geelmuyden Kiese:

Har sendt prisen i retur

Anita Apelthun Sæle
16. Desember 2016

MEDIA: «Tåkepratprisen tildeles utsagn der me- ningsinnholdet er svakt, upresist og uforståelig. Hensikten med Tåke- pratprisen er å vaksinere samfunnet mot tåkeprat i det offentlige rom, slik at vi lærer oss til å spørre «hva sa du?» når tåkepratet rammer», skriver GK i sin forklaring av prisen.

Har sendt prisen i returJAN HANVOLD: Leder for Visjon Norge.– Kanskje det er det det de burde ha gjort, sier Jan Hanvold og forklarer: – De burde spurt meg hva jeg har sagt og ikke stolt på at Brennpunkt gav dem et riktig bilde av mine utsagn. Er man i kommunikasjons-bransjen bør man også vite at en kan kryss-klippe, klippe bort og slik gi et annet innhold til en film enn det som er realiteten. Det har Brennpunkt gjort, og hadde GK undersøkt, burde de gitt prisen til Brennpunkt. Jeg trodde at GK var et seriøst selskap, men jeg må nok revurdere min oppfatning.

– Hva er det GK drar fram for å levere denne fornærmelsen?

– De skriver at undertegnede «benytter både minstepensjonister og trygdede for å kjøpe eiendom langs Drammenselven.» De kunne bare undersøkt hvor mye jeg eier av Visjon Norge sine bygninger. Og de kunne forøkt å lage TV 24 timer i døgnet uten bygninger. De kunne også forsøkt å drive et storstilt hjelpearbeid til de aller fattigeste i Europa uten lagerplass. Og de kunne forsøkt å bygge et TV-imperium uten å lønne folk. Det ville satt tingene i et annet perspektiv, sier Hanvold

– Forstår folk flest hva Brennpunkt gjorde?

– Ja, jeg har det inntrykk. I alle fall forsto de som støtter Visjon Norge at dette var noe mellom mobbing og forfølgelse. Det har fått store konsekvenser, og vi er nødt til å gå rettens vei. Men vi har fått mer inn til matkasser i Moldova enn noe annet år, og kanalen vår er enda på luften sier Hanvold, som ikke har bøyd nakken.

– Hva er det som opprører deg mest?

– Det er kritikken av at vi tar kollekt på møtet vi hadde i Telenor Arena. De skriver at de som gav kollekt «gir til Jan Hanvold og hans bande med falske profeter»

– De burde hatt tankekraft nok til å spørre seg hva det koster å leie Telenor Arena. De burde vite hva det normalt koster å komme inn på et arrangement i denne hallen. De burde vite at hele arrangementet selvsagt går med underskudd når det er fri entré. De burde vite at vi ikke håver inn millioner, men har vanskeligheter med å få virksomheten til å gå rundt. De burde også vite at pengene som kom inn gikk til å forkynne evangeliet, og at de som gir kollekt nettopp ønsker at det skal bli gjort. Og hadde de spurt meg kunne jeg forklart, uten tåkeprat, at predikanten og hans mange medarbeidere kom til Norge med samme visjon. De tok ikke en øre verken i reisepenger eller honorar – fordi de faktisk har kjærlighet til Norge og vil at mennesker skal bli frelst. Og det ble de da også, sier Jan Hanvold og legger til

– De burde vurdere sin egen redaksjon for tåkeprat-prisen for desember. For alt de sier om meg er helt ute av kontakt med sannheten og bare et resyme av det Brennpunkt foregav. Ikke det de sa en gang. At jeg skulle håve inn penger fra «leiekontrakter med meg selv» er helt i ytterkant av det som er mulig å tenke. Leieinntektene har gått til å lage et TV-hus. Og de har gått til å betale lån og avdrag til et hus som TV Visjon eier 80 prosent av. Men vi har også menighet der.

– At jeg skulle «gi til meg selv» er også en forvrenging av det jeg sier, som ikke er tåkeprat men løgn.

– Dette viser at Brennpunkt bevisst har plantet et løgnpropaganda som gjør at GK tror de er på fast grunn når de deler ut en fornærmende pris, og trekker en masse forhastede slutninger som ikke har noen kontakt med virkeligheten. Det er ikke mine utsagn som skaper dette tåketeppet. Det er Brennpunkt sine insinuasjoner og kryssklipping.

– Men det gjør ikke GK mindre ansvarlig. De er et kommunikasjonsfirma og burde vite bedre. Jeg sender selvsagt prisen i retur. Jeg aksepterer ikke slik spredning av desinformasjon, avslutter Hanvold.

Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone