Aktivisme/Forfølgelse/Mediaforsker i Kringkastingsrådet: – Filmen viser et negativt bilde av seere
Selbekk i Kringkastingsrådet: - Brennpunkt lagde god dokumentar

Mediaforsker i Kringkastingsrådet: – Filmen viser et negativt bilde av seere

Norge Idag - 16. desember 2016
Jan-Aage Torp
16. Desember 2016

MEDIA: I Kringkastingsrådets møte den 24. november ga kristne representanter ros til Brennpunkt-redaksjonen for programmet om Jan Hanvold, «Pengepredikanten», som ble sendt den 27. oktober. – Dette var en veldig interessant og god dokumentar, sa Vebjørn Selbekk, sjefredaktør i avisen Dagen. Mest kritisk var en medieforsker.

Mediaforsker i Kringkastingsrådet: – Filmen viser et negativt bilde av seereKRINGKASTINGS-RÅDET: 24.11. behandlet rådet klager på Brennpunktdokumentaren om Visjon Norge og Jan Hanvold. Skjermdump: NRKVebjørn Selbekk og Filip Rygg, som ofte kommenterer spørsmål som berører kristenheten, sluttet seg til rosen av programmet.

Filip Rygg, leder av Tankesmien Skaperkraft, fortalte at han kjenner «disse miljøene» godt:

– Det slo meg at noen grupper – uføretrygdede og minstepensjonister – ble presentert litt enfoldig, og jeg er ikke sikker på om gir helt rett bilde av det man kaller Visjon Norge-familien, sa Rygg.

– Fokuset på bankterminalene slo meg også. Det er ikke så skummelt. Dette er vanlig selv i kristne miljøer.

- Men gode spørsmål ble stilt, og det er prisverdig at man tar seg tid til å gå gjennom 150 regnskaper. Det skal NRK ha honnør for.

Ikke bare islamske miljøer

Selbekk ga betydelig ros til Brennpunkt-redaksjonen, men hadde også et kritisk spørsmål:

– Hva var premissene som ble gitt til Hanvold? Han hevder han ble invitert med på en oppfølger av dokumentarserien «Guds lærlinger», og sier han trodde det var en dokumentar om kristne miljøer utenfor Den norske kirke. Han har gitt uttrykk for at han ikke var klar over de egentlige premissene, sa Selbekk, som presiserte spørsmålet i samtalens gang:

– Ble premissene endret underveis? Fokuset i dokumentaren er jo på Hanvold som «pengepredikanten», spurte Vebjørn Selbekk.

Bjørn Olav Nordahl som er programskaper og hadde regi på filmen, som han laget sammen med Maria Hasselgård, svarte:

– Det er viktig for oss å være tydelige på hvem vi er og hva vi gjør. Vi har ikke forsøkt å lure noen inn i denne filmen, sa han.

– Utgangspunktet for filmen var at det i lang tid er blitt rettet søkelys mot islamske miljøer i Norge og deres forkynnelse. Hva med å snu lyskasteren andre veien. Hva skjer i randsonen til Den norske kirke? Vi ønsket å se på miljøer på siden av Den norske kirke, og Visjon Norge og Hanvold dukket opp ganske fort, siden han er en sentral premissleverandør for en del miljøer. Vi forklarte ham dette. Henvendelsene til Hanvold har vi dokumentert, og vi møtte ham mange ganger i forskjellige sammenhenger, sa Nordahl, og fortsatte:

– Når det gjelder intervjuet der han ble konfrontert med sine økonomiske disposisjoner, fikk han spørsmålene på forhånd. Han ble også invitert til å se den ferdige filmen to uker før sending. Etter å ha sett den, hadde han ingen innvendinger, og fant ingen faktafeil. Vi skiltes som vel forlikte. Så har han valgt en annen kommunikasjonsform etter at saken tok av i medier og sosiale medier, orienterte Nordahl.

Premissene endret seg

Men Nordahl innrømmet at premissene endret seg etter hvert som redaksjonen arbeidet med materien:

- Når man lager dokumentarer, har man et utgangspunkt, starter bredt, og snevrer deretter inn. Vi trenger et tydelig fokus. Vi begynte å se på regnskaper, og gikk dypere inn i den materien. Dokumentaren utvikler seg, premissene endrer seg, og går i den retning man finner mest journalistisk interessant, sa han.

– Hanvold føler seg lurt, og mener han stilte opp på noe annet enn det det viste seg å være, fastholdt Vebjørn Selbekk.

– Vi har hatt fortløpende kontakt med ham helt fram til sendedato. Han vet godt hvem jeg er og hvilken journalistikk jeg driver med. Han hadde dessuten muligheten til å hoppe av underveis. Men det er klart det skjer noe når en så tung sending som Brennpunkt tar av i den norske medievirkeligheten, svarte Bjørn Olav Nordahl.

«Gamle og trygdede»?

Torgeir Uberg Nærland, Postdoktor / Forsker 2 ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen, var den som i størst grad utfordret Brennpunkt-redaksjonen:

– Hanvold fortjener kritisk lys, og det er interessant med fokus på framveksten av parallelle, kristne samfunn.

- Men jeg synes filmen viser et noe negativt bilde hans seere og lyttere, det framstilles som om alle er gamle og trygd som blir utnyttet.

- NRK skal drive god kritisk journalistikk, men på den annen side være inkluderende og ikke bidra til å skape parallellsamfunn. Å tegne et ensidig bilde av en så stor gruppe kan bidra til å forsterke slike parallellsamfunn, mente han.

Finn Egil Holm, Fremskrittspartiets generalsekretær, var enig i at spørsmålet om premissene er viktig:

– Hanvold føler seg lurt, men etter det jeg hørt nå, er jeg ikke i tvil om at dette er fakta, det er ikke lureri, og det har vært en ryddig og normal prosess. Det er vanskelig å være kritisk til programmet, at Hanvold ikke likte reaksjonene på programmet, er en annen sak, sa Holm.

«Sutrete og hårsåre kristne»

I en separat seksjon av Kringkastingsrådets møte om hvordan NRK dekker journalistisk «religion og livssyn» var Misjonssambandets informasjonsleder Espen Ottosen invitert særlig får uttale seg. Han benyttet anledningen til å kommentere Brennpunkt-programmet om Jan Hanvold slik:

– Når det gjelder kritisk journalistikk, forstår jeg at Hanvold opplever dokumentaren om ham som belastende.

- Men kritisk journalistikk er bra og nødvendig. Det plager meg at for mange kristne framstår sutrete og hårsåre når pressen gjør jobben sin, sa Espen Ottosen som ved flere anledninger har benyttet TV Visjon Norge som arena for sine mediasynspunkter.

I denne seksjonen skrøt Vebjørn Selbekk av livsynsjournalistikken i NRK.

– Det er mer og mer journalistikk om livssyn, og det er bra, sa Selbekk, som også roste debatten der en pastor møter sin avhoppede sønn, ifølge Kringkastingsrådets eget møtereferat.

Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone