Aktivisme/Forfølgelse/Klar tale fra gründeren Jan Hanvold

Klar tale fra gründeren Jan Hanvold

Jan-Aage Torp
27. Oktober 2016

eg så på Studio Direkte igår kveld som ble ledet med kyndig hånd av den erfarne pastoren Arne Pedersen. Det ble en sterk presentasjon ved ekteparet Inger & Jan Hanvold, samt av Norge Idags sjefredaktør Finn Jarle Sæle.

Klar tale fra gründeren Jan HanvoldInger, Finn Jarle og Jan i bønnKlar tale fra gründeren Jan HanvoldJan Hanvold selvJan Hanvold forklarte utførlig om kanalens historie, og om bakgrunnen til de kjøp og investeringer som har vært gjort.

Den gjennomgående forklaring er akkurat som jeg har hevdet hele tiden:

Dette er en kanal som er tuftet på én manns vilje til å ta risiko og ansvar for utviklingen, og som derfor har måttet ta det fulle og hele økonomiske ansvaret, ofte sammen med sin trofaste kone, Inger. Ingen andre enkeltpersoner kunne ha garantert for ti-talls millioner. Derfor er Jan i mange tilfeller både styreleder, prokurist, signaturinnehaver, og pantsetter.

Dette var selvfølgelig ikke den meget usympatiske redaksjonen i NRK Brennpunkt interessert i å fortelle.

Klar tale fra gründeren Jan HanvoldEngasjert tale fra Inger og Finn JarleDet kan faktisk virke som at det er i NRK de virkelige kjeltringene sitter. Jeg håper de raskt beklager.

Min anbefaling til Jan Hanvold er å vurdere et injuriesøksmål, men da med Norges beste juridiske ekspertise som sakfører! Trolig er dette Per Danielsen. Det synes som at NRK har forsømt seg grovt i gjengivelsen, og at de har fremmet direkte injurierende påstander. NRK fortjener nok å få en real smekk.

Det holder dessverre ikke med institusjonelle lettvektere som Kringkastingsrådet og Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Inger Hanvold var på krigstien i Studio Direkte igår. Med rette.

Finn Jarle Sæle, som forsvarer troens folk i dette landet, formidlet sine sindige og sakssvarende perspektiver med en linje tilbake til Hans Nielsen Hauge og Ole Hallesby.

Klar tale fra gründeren Jan HanvoldIngerDet blir seier, Inger & Jan!

For øvrig merker jeg meg det veritable hylekoret som er produsert av NRK. I debatten etter NRK Brennpunkt på tirsdag kveld er det interessant å se hvilke konstellasjoner som kommer til syne.

Avisen Vårt Lands sjefredaktør ble jo hentet fra NRK. Fullt samrøre….

I Dagsrevyen igår så vi Vårt Lands Alf Gjøsund, Kristelig Folkepartis Dagrun Eriksen, og sentralkirkelighetens Trond Bakkevig uttale seg – alle negative til Jan Hanvold, TV Visjon Norge & Co.

Statsfinansene finansierer disse menneskene.

Men norsk samfunn og livssyn er i rask endring. Ikke sikkert at Kristelig Folkeparti, Vårt Land og Den norske Kirke vil være så glad for de valgene de gjør idag – om ett eller fem år….

Tomme aviskasser, tomme stortingstaburetter og tomme kirkebenker synes å være et sikkert utfall.

Mens vekkelseskristendommen stormer frem – også i Norge!

Seierstale fra Finn Jarle
Powered by Cornerstone