Aktivisme/Forfølgelse/Kunnskapsminister Isaksen er bekymret for Oslokirkens trosfrihet (video)

Kunnskapsminister Isaksen er bekymret for Oslokirkens trosfrihet (video)

Jan-Aage Torp
10. September 2014
Kunnskapsminister Isaksen er bekymret for Oslokirkens trosfrihet (video)

Den 10.september 2014 deltok jeg i et Agendamorgen-møte om temaet «Hvem eier friheten?» Her besto panelet av Jonas Gahr Støre, Hilde Nagell og Torbjørn Røe Isaksen.

Jeg benyttet anledningen til å stille et spørsmål om religion og frihet, og fikk fornuftige svar fra alle tre.

Spesielt vakte det oppsikt at kunnskapsminister Isaksen uttalte bekymring for om vår menighet og vårt miljø skal bli «påført flertallets liberalitet» Han kalte dette «det liberale dilemma».

Han sa: «Jeg er veldig for at norsk lov skal gjelde. Jeg er for at vi skal ha norske verdier som fellesnorm. Men jeg er veldig skeptisk til at vi skal kunne detaljregulere kulturelle normer hos alle i Norge. En typisk liberal innfallsvinkel vil tilsi at noen sfærer i samfunnet kan vi ikke gå inn og detaljregulere. Du representerer, Torp, en menighet og et miljø som burde være bekymret hvis man skal påføre dere flertallets liberalitet.»

Isaksens svar, basert på ansvarlig verdikonservativ ideologi, er spesielt interessant idag pga den forgiftede debatten om religionsfrihet som kjøres frem av militante sekularister i politikk, kirke, media og samfunn.

Powered by Cornerstone