Aktivisme/Forfølgelse/Skandalejournalistikken
Lederartikkel i Norge Idag - 26. august 2016

Skandalejournalistikken

Finn Jarle Sæle
26. August 2016

Skandalejournalistikken henger stadig ut pastorer og menigheter som det er sjelesørgerens oppgave å hjelpe, eller som rettssystemet skal behandle - om det skulle være noe galt.

SkandalejournalistikkenSjefredaktør Finn Jarle Sæle tar et skarpt oppgjør med "skandalejournalistikken"Vi tenker blant annet på den medfart pastor Jan-Aage Torp har fått i det siste.

I kristen rettferdighetsutøvelse, og i vår statsforvalt- ning, er funksjonene som etterforsker, aktor, dommer og bøddel helt adskilt – og pressen langt borte med navn og bilde. Også i rettferdigheten skal barmhjertigheten blandes inn - om en har med en kristen presse å gjøre.

Det tjener ikke kristen presse til ære om den blir anklage- og skandalejournalistikkens organ nummer én. Kristen presse skal ha en annen funksjon enn å henge andre kristne ut med navn og bilde, omtrent som da keiser Nero kranset veien til Rom med korsfestete kristne.

I Levi Fragells skriverier i saken om pastor Torp forrige uke, finner vi et hatmotiv. Det rammer både pastoren og kristendommen.

Tidligere var de to Fragell ville til livs, evangelistene Emmanuel Minos og Aril Edvardsen. Nå er det Jan Hanvold og Jan-Aage Torp. Det er nesten litt ærerikt for en kristen å bli forfulgt i dette selskapet.

Men det leverer også bensin til sekulærfundamentalismens kristenforfølgelse.

Derfor må vi ta debatten.

Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone