Aktivisme/Familierett/Jan-Aage Torp svarer Blikk - «Samme budskap, større hjertelag»

Jan-Aage Torp svarer Blikk - «Samme budskap, større hjertelag»

Jan-Aage Torp
27. August 1999

Publisert på Victory Online

Blikks lederskribent og homo-Norge tar nå Exodus-bevegelsen på alvor, og det setter vi pris på. Exodus-bevegelsen er nemlig et hjertevarmt tilbud til kjempende og sønderbrudte homoseksuelle. Et tilbud med budskapet om håp, om en vei ut av tunnelen.

I Norge finnes det noen ti-tusener tause homofile og lesbiske som på ingen måte kjenner seg igjen i retorikken fra Blikk og LLH, og som ønsker hjelp til å få harmoni og fred inni seg. De henvender seg idag til Exodus-representanten i Norge, «Til Frihet», og til lignende hjelpetilbud som Aud Bjerkes og Stein Solbergs «Living Waters« i Oslo, Ragnhild Instebøs medvandrergruppe i Bergen, Karen Graatens tilbud i Lillehammer m.fl. Her møter de et budskap som ikke framhever homofile som verre eller bedre enn andre, og som samtidig tar avstand fra synd enten den fremtrer i heterofil eller homofil drakt. Men ved Jesu fullbrakte verk på Korset er det idag mulig å oppleve syndstilgivelse, helbredelse, gjenopprettelse, frihet!

Ordet «gjenopprettelse» brukes fordi det er et bibelsk uttrykk, og det representerer lengsler og erfaringer til millioner av moderne mennesker på alle kontinenter. I dette arbeidet har vi ikke råd til taktikeri og lurhet. Budskapet og vitnesbyrdet må ånde av sannhet og integritet, for det er bare i en slik ramme at mennesker kan oppleve frihet. Derfor tilbyr vi frimodig «seksuell gjenopprettelse».

Blikk gjør et poeng av at jeg skal ha forandret budskap.

Men det er ikke riktig.

Utvilsomt har jeg forandret synspunkter og betoning, og en del fordommer er blitt korsfestet.

I 1992-93 var jeg opptatt av det åndelig-politiske ved partnerskapsloven, noe jeg fortsatt er. Gjennom dette engasjementet fikk jeg kontakt med mange homofile. Idag er jeg mer opptatt av å formidle håp og tro til de kjempende. Språket blir annerledes i et sånt arbeid. Jeg håper det er mer hjertevarmt. Jeg håper det gjenspeiler at jeg også har fått større hjertelag.

I lederartikkelen i Blikk står det dessverre noe som er direkte feil, og som må skyldes en misforståelse. Blikk skriver: «Som forsvar for sine nye holdninger sier Torp at han nå skiller mellom «ekte» homofile, som ikke kan helbredes, og de andre, som er forledet.»

Dette er direkte feil.

Men jeg skiller mellom mennesker som er «homofile», og de som gjennom overfladisk påvirkning opptrer som homofile. Det er riktig.

Men er det noen som kan oppleve helbredelse, seksuell gjenopprettelse, frihet, så er det de «ekte» homofile. I Norge begynner vi å få en del sterke vitnesbyrd om kraften i evangeliet!

Derfor eksisterer «Til Frihet». Derfor eksisterer Exodus International. Derfor holdes Exodus 2001 i Norge.

Powered by Cornerstone