Aktivisme/Familierett/– Homolovgivningen er i strid med naturen
Norge Idag - 4. november 2016

– Homolovgivningen er i strid med naturen

Nina Karin Monsen med ny bok
Lars-Toralf Storstrand
15. Desember 2016

– Den homonormative tenkningen er i strid med naturen. Likevel har våre politikere åpnet dørene for tenkningen på vid gap. De forstår ikke at barn ikke kan eies.

– Homolovgivningen er i strid med naturenFilosof Nina Karin Monsen kom tidligere denne uken med sin nyeste bok, «Kampen om Seksualiteten», med undertittelen «Ytringsfrihet – hat – tankekontroll». FOTO: ArkivDet sier filosof Nina Karin Monsen som tidligere denne uken utgav sin nyeste bok Kampen om Seksualiteten. Boken ble lansert tirsdag kveld i Eldorado Bokhandel i Oslo. Boken har undertittelen «Ytringsfrihet – hat – tankekontroll». I boken tar hun da også opp disse viktige temaene.

– Det handler primært om ytringsfrihet og tankekontroll. Vi lever i et samfunn hvor det er blitt problematisk å kommunisere familieverdier og konservative verdier, sier Monsen.

– Jeg tar utgangspunkt i debatten omkring homoekteskapsloven og debatten omkring Fritt Ord-prisen som jeg ble tildelt i 2009. Norsk barnelov av 2009, paragraf 4a, fratar barn av lesbisk mor rett til far dersom barnet har en medmor, altså en annen kvinne som har planlagt barnet sammen med mor.

– Dette er høyst problematisk. Et barn kan ikke ha både far og medmor, ifølge lovverket.

Kollisjon

– Dette kolliderer med naturen. Man trenger bare å se på det faktum at to kvinner, eller to menn møter på en fertilitetsklinikk, selv om det nok er flere kvinner enn menn. Der blir medmor eller med å bestemme hva slags donor som skal brukes, ut fra kriteria som handler om hårfarge, øyenfarge, etc. De tenker ikke over at dette faktisk er et overgrep mot barnets personrettigheter.

– Slik planlegging av utseende basert på lagret sæd har da også ført til en del overraskelser. Spesielt har vi sett det i USA. Det er i seg selv en skremmende tanke, sier Nina Karin Monsen, og understreker at homoseksuelle menn bruker såkalte «fødemødre» for å få barn.

– Det er faktisk et økende antall barn, noen tusen barn som er laget på slike premisser også her til lands og er født i Norge.

Homonormativet

Monsen kaller denne filosofien homonormativ tenkning og forteller at planene er klare om at dette skal bli en del av pensum i barnehagene.

– Man skal begynne å fortelle historier om prinsen som fant en annen prins. Det er ikke bare ideologi, det er en helt ny tenkemåte.

– Det er en revolusjon uten sidestykke.

– Et eller annet sted er det en forstyrrelse ute og går.

Løgn

Monsen understreker at vi er på full fart inn en samfunnsutvikling som bygger på løgn om seksualitet, kjønn, ekteskap og familie. Alle skal være homonormative. Denne normen skal styre utviklingen i kirke, menigheter, byråkrati, lovgivning og rettssystem, barnehage, skoler, høyskoler og universiteter.

– Homoseksuelle, biseksuelle og såkalt transseksuelle blir beskyttet av paragrafer om hatkriminalitet og diskriminering. Man vil gi barn ned til seks år muligheten til å skifte kjønn juridisk.

– Denne løgnen strider mot kristen tenkning. Den strider mot kristen moral. Det er et forsøk på å gjøre verden gudløs. Det er snakk om å skape et helt menneskeskapt samfunn hvor Gud og substans og indre verdier ikke betyr noenting.

Man har en forestilling er at et barn trenger bare at noen er snille mot dem. Man ser helt bort fra at mor og far er gudgitte gaver.

– Det er også i strid med FNs barnekonvensjon. I følge artikkel 7 skal et barn ha rett til å vokse opp med mor og far, slår Monsen fast.

Hat

– Loven legger også til rette for at enhver som protesterer stemples som hatefull, som homofob, et meningsløst skjellsord. Homosex er en del av heterosex, ikke omvendt. Homoseksuelt praktiserende er ikke et eget «folk», ingen «familie». De bruker betegnende nok regnbuen, en optisk illusjon, som sitt «flagg». Man har gjort det å tenke heterosentrisk og se familien, far, mor og barn som samfunnets sol til diskriminering, sier hun.

Boken, som er cirka 260 sider dreier seg om hvordan en liten gruppe homoseksuelle aktivister, 1-2 prosent av befolkningen, har fått kontroll over debatten om menneskesyn, ekteskap, familie og barns rettigheter.

– I ytringsfrihetens navn kan man nå sjikanere alle som holder seg til sannheten, naturen, biologien og Gud. Den frie tanke er lagt i politiske lenker, sier Nina Karin Monsen.

Powered by Cornerstone