Aktivisme/Europa, EU & EØS/Carl I Hagen: – Jeg er ikke lenger EU-tilhenger

Carl I Hagen: – Jeg er ikke lenger EU-tilhenger

Norge Idag/IDAG fra hovedstaden
16. Februar 2017

Carl I Hagen: – Jeg er ikke lenger EU-tilhengerFoto: Jan-Aage TorpCarl I. Hagen har skiftet side i EU-saken. Nå angrer han på at han ikke forstod konsekvensene av fri flyt av arbeidskraft, som følger av EØS-avtalen.

Fremskrittspartiets nestor var gjest i TV-programmet IDAG fra hovedstaden forrige uke.

– Jeg er veldig enig i noe jeg selv sa for mange mange år siden: «Ja til EF, nei til union». Altså ja til et felles marked, men ikke et «United States of Europe». Men det er det EU har blitt til. Jeg er imot unionen og synes at Nasjonalstatene bør gjenopprettes. Og EU må slutte å blande seg i alt mellom himmel og jord, som hvert enkelt land må kunne bestemme selv. Noen ting egner seg for harmonisering, noe gjør det ikke.

Det sier Hagen i TV-pogrammet, der han intervjues av Oslokirken-pastor Jan-Aage Torp.

Hagen sier at han ikke forstod de langsiktige konsekvensene av EØS -avtalens bestemmelser om fri bevegelse av arbeidskraft.

– Der skulle vi hatt en overgangsperiode på 40-50 år, istedenfor 8 år, og vi skulle hatt mye større rettigheter til å unnta den bestemmelsen fra EØS-avtalen, sier Hagen.

Ingen grenser

Hagen mener i tillegg at grensekontrollen har spilt fallitt.

– Schengen-samarbeidet har i realiteten brutt sammen, fordi hele poenget var at Schengen-landene skulle ha kjempegod kontroll med yttergrensen, slik at vi ikke behøvde noe grensekontroll innad i EØS-området. Den har brutt sammen med den emigrantstrømmen som kommer inn i Italia og Hellas. Og da var vi veldig glade for at Regjeringen, med Sylvi Listhaug i spissen, fikk gjenopprettet grensekontrollen midlertidig. Men erfaringen er at den bør gjøres permanent, og ikke bare midlertidig, understreker Hagen.

Torp spør ham om EU kan ta plassen for NATO i forsvarssammenheng

Carl I Hagen: – Jeg er ikke lenger EU-tilhengerCarl I. Hagen i samtale med Jan-Aage Torp (foto: Sara-Helene Lunde)– Nei, det er jeg helt imot. Jeg har for så vidt stor forståelse for Donald Trump, presidenten i USA, som nå krever at de europeiske land dekker mer av sine egne forsvarsutgifter. Hvorfor skal amerikanske skattebetalere betale for forsvaret av Norge, Danmark, Nederland, Belgia, Frankrike og Tyskland? Det er helt naturlig at vi må betale vår rimelige andel, og det er mye mer enn det vi betaler i dag. Men uansett så er Amerikas militære kapasitet nødvendig. Så vi skal ha NATO fortsatt. Men også NATO må vise litt edruelighet. Jeg tror det var meget meget uklokt å så raskt ta opp de tidligere Warszawa-pakt-landene i Øst-Europa og bevege seg helt kloss inntil Russland. Amerika ville aldri funnet seg i at Russland, eller den gamle Warsawa-pakten, begynte å mobilisere og skaffe seg medlemmer i Sør-Amerika, mener den tidligere partilederen.

Verdier

Hva tenker du om EUs verdifundament? spør Torp.

– EU har jo ikke noen grunnlov, det fikk de jo ikke til. Det er så mye indre spenninger. Religion og kultur betyr jo veldig mye for lands identitet og nasjonalfølelse. Det er jo stor forskjell på religionens betydning i Tyskland og Polen, i Spania og Italia hvor paven er. Man må respektere forskjellene. Og ikke prøve å tvinge det sammen til en ny nasjonal identitet.

Hagen mener nå at tiden er inne for at Norge kan forhandle om en ny EØS-avtale.

– Jeg har sendt inn forslag til vår programkomite om at vi bør ta initiativ til å reforhandle EØS-avtalen, særlig når det gjelder fri bevegelse av arbeidskraft. Vi opplever jo nå at folk som jobber ett år i Norge, får rett til arbeidsledighetstrygd selv om de bor i hjemlandet eller i hvert fall er en del i hjemlandet. De får barnetrygd og kontantstøtte. Vi må flytte slike ytelser over til norske statsborgere. Og vi må sørge for at den frie bevegeligheten av arbeidskraft ikke også medfører sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, sier Hagen og legger til:

Carl I Hagen: – Jeg er ikke lenger EU-tilhengerSkjemfoto av Carl I. Hagen– Jeg husker at da jeg var ung, lærte vi: «When in Rome, do as the Romans». Altså, hvis man vil være i Norge, så er det norsk kultur, skikk og bruk, normer som gjelder. Derfor har jeg foreslått i vårt partiprogram at de som kommer til Norge skal assimileres, integreres basert på den norske kultur, og med i kultur, så er det de normer og verdier som vi har også fra kristendommens side. Det er vårt historiske grunnlag.

Drama for døren

Hagen stiller seg på EU-kritikernes side, når det nå ventes dramatiske valg i Frankrike, Nederland og Øst-Europa.

– Det har jeg stor forståelse for. Det er fordi makteliten i veldig mange land har styrt uavhengig av befolkningen. Og når man i tillegg har akseptert en betydelig innvandring av mennesker med helt annen både kulturell og religiøs bakgrunn og normer og skikk og bruk. Mange lar seg integrere og mange av dem er skikkelige, jobber og står på. Men det er alt for mange som ikke gjør det. Da får vi parallellsamfunnene, og det blir til slutt voldelige konflikter. Dette har ikke elitene tatt inn over seg. Og vanlige kvinner og menn har nå begynt å reagere.

Flytt ambassaden

Torp minner Hagen på at han tok til orde for å flytte Norges ambassade i Tel Aviv til Jerusalem, og spør om han står fast på dette også i dag.

– Ja, jeg snakker nå på vegne av meg selv, for utenrikspolitikk steller ikke bystyre-gruppen med. Jeg har ingen problemer med å si at jeg støtter flytting av ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. Jeg hørte Kjell Magne Bondevik advare veldig sterkt mot det i en debatt nylig. Jeg er rykende uenig. Forholdet mellom Israel og alle de andre landene kan ikke bli verre. Det er ille, og det har det vært hele tiden, så lenge de har eksistert. Jeg har stor respekt for Netanyahu. Det er ikke populært å si, det er ikke politisk «in» å si sånne ting. Netanyahu er klar over at hans land alltid må være forberedt på krig fra nabolandene. Derfor må de ha et sterkt forsvar, og derfor utvider han nå sitt territorium. Jeg har stor sans for det han gjør, understreker Carl I Hagen.

Powered by Cornerstone