Aktivisme/Europa, EU & EØS/Vekkelsesfolkets valg

Vekkelsesfolkets valg

Fra boken "Skjebnevalg - Norge og EU" (1994)
Jan-Aage Torp
25. August 1994

Folkeavstemningen 18. november 1994 om Norges forhold til Europaunionen, og den påfølgende avgjørelse i Stortinget, er et valg som angår vekkelsesfolket i vårt land, skriver Jan-Aage Torp i åpningskapitlet i boken "Skjebnevalg - Norge og EU", som utgis på Rex Forlag og redigeres av Torp og Finn Jarle Sæle i fellesskap.Vekkelsesfolkets valgVekkelsesfolkets valgJan-Aage Torp i lanseringsintervju i VG i 1994 vedrørende bestselgeren "Skjebnevalg - Norge og EU"

Forsaktheten blant kristne ledere har dessverre ført til tvetydige og famlende råd til vekkelsesfolket om en sak som gjelder Norges framtid som selvstendig nasjon, og som attpåtil gjelder Norges muligheter til å følge opp den kristne arv fra 1814.

Skjebnevalg

Skjebnevalget i 1994 gjelder en rekke forhold som berøres i denne boken: Folkestyret, selvråderetten, landbruks-, fiskeri- og alkoholpolitikk m.m. Det gjelder om Norge skal bygge sin egen framtid basert på 1814-grunnloven, eller om vi skal underminere vår egen selvstendighet ved å underkaste oss Roma- og Maastricht-traktatene som den overordnede grunnlov.

Men framfor alt gjelder EU-valget om Norge skal kunne velge sin egen kurs i et Europa som i økende grad vil bli dominert av EUs materialistiske jag etter økonomisk vekst, framfor en utvikling der de kristne verdier er utgangspunktet for nasjonens prioriteringer. 

Høye idealer

Nasjoner som endog i sin overordnede lovgivning (Roma-/Maastricht-traktatene) setter økonomisk vekst først, kan umulig ha tilstrekkelig høye idealer om å verne om menneskets ukrenkelighet fra unnfangelse til en naturlig død. Her vil "praktiske hensyn" avgjøre menneskelivets skjebne. 

Heller ikke vil slike nasjoner ha den ideologiske, åndelige ballast som er nødvendig for å løfte fram i sin lovgivning ekteskapet mellom mann og kvinne som den eneste samlivsform som sikrer folkets sunne og trygge utvikling. Økonomiske hensyn vil tvert imot tvinge fram en kald, kynisk "matematikk" som resulterer i at homofile parforhold blir ansett som like nyttige for samfunnet økonomisk sett, med destruktive konsekvenser for en forsvarsløs, oppvoksende slekt. 

Og slike nasjoner vil heller ikke ha vilje og mot til å prioritere omsorgen for de svake på andre områder, f.eks. hjelp til fattige utviklingsland, og hjelp til alkoholikere ved å regulere utbredelsen av "nytelsesmidler".

Evangelisk-luthersk religion

Norges grunnlov av 17. mai 1814 slår fast at vår nasjons offisielle religion er den evangelisk-lutherske.

Hva har dette å gjøre med EU, som har medlemsstater med til dels sterk kristen innflytelse?

Svaret er enkelt: EU har en grunnlov som er overordnet medlemsstatenes grunnlov, og her er den kristne dimensjon totalt utelatt! Dermed vil EU-bestemmelser om menneskets liv og død bli tatt på et ikke-verdibasert grunnlag. Skulle vekkelsesfolket i Norge utsette sitt land for et slikt eksperiment?

Men hvis Norge bør stå utenfor EU av hensyn til EUs manglende åndelige forankring, hvorfor er det så galt fatt i Norge allerede m.h.t. abortlov, partnerskapslov osv.?

Paradokset er at Norge med "verdens beste grunnlov" har prestert å vedta de mest ugudelige lover. Men dette skyldes ikke grunnloven - tvert imot, uten grunnloven ville vi vært mye verre stilt. Problemet i ethvert system er menneskene som villeder, eller som unndrar seg. Og i Norge må vi fastslå at mange kristne ledere har enten villedet folket, eller unndratt seg i stridens hete.

Men for vekkelsesfolket er det ingen annen mulighet enn å holde fast på den grunnlov vi har som den øverste norm for vårt land. Å åpne for noe annet er å "kverve synet på folk" (2. Tim.3,13). "De fører vill og farer selv vill."

Profetiene

For vekkelsesfolket som følger med på hvordan Bibelens profetier blir oppfylt i dag, er EU-spørsmålet også tankevekkende. Ingen av oss bør uttale bastant at antikristens rike er eksakt dette eller hint. Men vi ville være blinde om vi ikke skjønner at EU kan være det fellesskap av stater som i framtiden blir et instrument i antikrists hender. Og da blir spørsmålet: Er jeg ansvarlig om jeg bidrar til å melde mitt fedreland inn i et system som ligger tett opp til hva Bibelen innvarsler i endens tid? 

Powered by Cornerstone