Norges forhold til Europa, EU og EØS

Gjennom en årrekke har vi hatt et engasjement imot norsk medlemskap i EU. Vi elsker Europa, og Norge hører naturlig hjemme i fellesskapet av europeiske nasjoner. Men "Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike" (Grl. § 1).

(DENNE SEKSJON ER UNDER UTVIKLING)

Powered by Cornerstone