Aktivisme/Barnevernet/Quo Vadis, Frp? Fra Alvheim til Sovjet-ideologien og Horne

Quo Vadis, Frp? Fra Alvheim til Sovjet-ideologien og Horne

Lederartikkel i Norge Idag
Finn Jarle Sæle
06. Januar 2017

John Alvheim (1930-2005) var leder for Stortingets sosialkomite i 1997- 2005, og var utvilsomt ansett som den mest troverdige sosialpolitiker i vårt land, på tvers av parti-skillelinjene. Vi verdsatte særskilt hans kamp for de eldre, for tradisjonelle familieverdier, og hans advarsler mot barnevernets overgrep.

Quo Vadis, Frp? Fra Alvheim til Sovjet-ideologien og HorneTIL BARNETS BESTE?: John Alvheim samlet «10 bud» om barnevernet.Vi hadde gleden av å dele talerstolen med ham på Eidsvolls Plass i store folkemøter mot partnerskapsloven.

At lederen for Stortingets sosialkomite rettet sterke advarsler mot barnevernet i tiden etter at Stortinget i 1992 hadde vedtatt lov om barneverntjenester, var oppsiktsvekkende. Vi minnes at han advarte oss personlig mot utviklingen.

John Alvheims «10 bud for dem som kommer i søkelyset til barnevernet» rystet Stortinget, og har vært retningsgivende for Fremskrittspartiet frem til 2013. Les dem her:

1. Hold kjeft, alt du sier kommer til å brukes mot deg.

2. Ta straks kontakt med advokat.

3. Ska deg psykolog selv om du er frisk – du kan få behov for det.

4. Ta ikke imot hjelp, det blir tolket som at du ikke klarer deg selv.

5. Ta ikke imot tilbud om mødrehjem. Det er ikke en hjelpeinstitusjon, men en overvåkingssentral.

6. Forlang skriftlig motivering til alle beslutninger som du utsettes for.

7. Påklag alle beslutninger.

8. Ta ikke imot plassering i fosterhjem. Du får ikke barnet tilbake.

9. Husk at når barnevernet prater om hjelpetiltak, så mener de som regel omsorgsovertagelse eller overvåking.

10. Behøver du hjelp, bruk venner og slektninger – eller klar deg selv.

Men i 2013 overtok Solveig Horne (Frp) statsrådposten for barnevernet, og vips - så er Alvheims livsoppgave nærmest rasert. Bortsett fra at Carl I. Hagen taler Horne midt imot.

Hva har skjedd med Frp? Horne synes å ha fått blankofullmakt av partiledelsen til å gjennomføre gammel sovjetisk kommunisme i forhold til norske familier. Her bør Frp foreta et akuttinngrep i barnedepartementet før stortingsvelget. Raseriet blant folk i Norge er nemlig minst like sterk som vi så i 40 nasjoner i 2016. Frp kan miste fotfeste blant verdibevisste velgere.

Vår medarbeider i Oslo hadde nylig en opplysende samtale med Russlands ambassadør til Norge som fortalte om de millioner av mennesker som har fått livene sine ødelagt av Sovjetunionens tvangsovertagelse av barna mellom 1917 og 1990.

«Statens barn»- ideologien ble avskaffet av de tidligere Sovjetrepublikker på 1990-tallet, men Norge viderefører deler av denne kommunistiske ideologien - med ubønnhørlig hånd.

Quo Vadis, Frp?

Skal vi vinne høstens stortingsvalg må Siv og Erna erklære barna som familiens barn - og statens politikk underordnes det. 

Powered by Cornerstone