Aktivisme/Barnevernet/Ekspertutvalgets utredning om det biologiske prinsipp i barnevernet

Ekspertutvalgets utredning om det biologiske prinsipp i barnevernet

NOU 2012: 5 Bedre beskyttelse av barns utvikling
06. Februar 2012

Til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

I statsråd 18. februar oppnevnte regjeringen et ekspertutvalg som skulle foreta en utredning av det biologiske prinsippets anvendelse innen barnevernet. Utvalget ble bedt om å belyse de vanskelige problemstillingene som oppstår i barnevernets arbeid når det biologiske prinsipp kommer til anvendelse. Ekspertutvalget ble også bedt om å vurdere dagens lovgivning i forhold til barnets rettsikkerhet samt vernet av ufødte barn og å fokusere på de minste barna. Utvalget ble bedt om å sammenstille relevant forskning og kunnskap samt oppsummere funn som var særlig interessante for myndigheter og fagmiljøer som utvikler barnevernet. Utvalget var i mandatet bedt om å ivareta barnets interesser og omtale foreldres behov med særlig blikk på virkemidler som kan være til hjelp i å mestre foreldreoppgaven. 

Utvalget legger med dette frem sin utredning og anbefaler en rekke tiltak samt lovendringer. Innstillingen er enstemmig. Utvalgets oppdrag er dermed avsluttet.

Klikk på lenken nedenfor for å lese hele rapporten.

Powered by Cornerstone