Aktivisme/Barnevernet/Barnevern med et menneskelig ansikt

Barnevern med et menneskelig ansikt

Lederartikkel i avisen Norge Idag
Finn Jarle Sæle
09. Desember 2016

Når jula kommer, er barna i sentrum. Er det noen som må ha våre tanker og vår omsorg, så er det barn som lider. 250 000 barn lider på grunn av foreldres rusadferd. Barnevernets innsats her har reddet mange.

Barnevern med et menneskelig ansikt

Mange familier lider også på grunn av barnevernets adferd. Ansatte rødegardister i barnevernet handler som om barna er statens barn og ikke familiens. Trenger vi nevne navnet Naustdal – der vi kom kristenforfølgelsen nær.

Er noe et stort forbønnsemne over hele landet i jula, så er det barna og familiene. De som trenger hjelp – og de som har fått statlig «hjelp» som de ikke trenger. Selve økningen i barnevernssektoren i Norge er dramatisk og bekymringsfull. Apparatet vokser slik at staten sender et signal om familiens sammenbrudd her i landet. Ut fra konservativ ideologi er sterk vekst i staten på bekostning av individet og familien, et sykdomstegn.

Prioriterer vi ikke menneskeverd og familie på ny, kan samfunnet bryte sammen. Vi vet ikke hvor vippepunktet ligger for et sammenbruddsamfunn.

Og det er dessverre flere sammenbruddsamfunn i verden enn normalt fungerende. Det er jo det som preger nyhetsbildet, med all sin elendighet.

En rekke artikler av Jan Pedersen, Jan-Aage Torp, Marianne Skånland, Ragna Heffermehl har på glimrende vis i det siste forklart hva som er rett og galt barnevern. Barnevern er noe vi sårt trenger, men på de rette premisser, som våre skribenter presist har beskrevet. Vi er stolt av denne debatten i Norge IDAG.

Vi trenger en forbønns- og omsorgsaksjon for alle de barna som lider i samfunnet vårt. Og vi trenger en forbønns- og omsorgsaksjon for alle de familiene som er rammet av barnevernet.

Vi merker at familier med barn nå er utrygge i Norge. Frykten har bredt seg. Det skal bare en varsler til før barna bli kidnappet på skolevei. Slike eksempler kjenner vi godt til og har tatt opp i Norge IDAG.

Kampen for en ny lov, basert på at barna er familiens barn og ikke statens, blir sentral i det nye året. Og 17 land vil presse på for å få Norge på rett spor igjen.

Norge IDAG har gjennom hele det år som har vært kjempet for et barnevern med et menneskelig ansikt – og et barnevern som hviler på det klare prinsipp at barna ikke er statens barn, men familiens barn.

Kampen for barnet og familien blir sentral i året som kommer.

Powered by Cornerstone